Stredné školy opúšťajú maturanti. Oplatí sa im nastúpiť do práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu? Čo hovoria platové štatistiky?

24. mája 2022
5/5
5 min

Portál Platy.sk aktuálne zmapoval, či má dosiahnuté vzdelanie vplyv na plat a ďalší vývoj mzdy počas života. Rozdiely v platoch v prípade ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním a pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním naozaj sú. Zamestnanci s vysokoškolským titulom majú na Slovensku vyšší zárobok než pracovníci s ukončeným stredoškolským vzdelaním. 

Nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy zamestnanci s vysokoškolským titulom predbehnú vo výške platu pracovníkov so strednou školou. Nasvedčujú tomu dáta medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý vykonal analýzu v 16 štátoch. Medzi nimi aj na Slovensku, kde analýza prebehla z údajov zo mzdového portálu Platy.sk.

Z výsledkov vyplýva, že rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním a pracovníka so stredoškolským vzdelaním na Slovensku predstavuje 41 percent.

Platy - Platové rozdiely medzi zamestnancami so SŠ a VŠ vzdelaním podľa krajín

Podobne ako na Slovensku sú platové rozdiely aj v Poľsku či Chorvátsku. Spomedzi krajín V4 nižší rozdiel miezd medzi zamestnancami s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním vykazuje Česká republika, a to 36 percent, mierne vyšší rozdiel zase Maďarsko.

Najvyšší platový rozdiel je prítomný v Bosne a Hercegovine, kde sú zárobky zamestnancov s ukončeným stredoškolským vzdelaním o 58 percent nižšie ako ľudí s vysokoškolským titulom. Najnižší rozdiel v mzdách je vo Francúzsku, a to 18 percent.

Rozdiel v mzde začína už pri absolventoch

Na Slovensku vysokoškolský absolvent platovo predbehne zamestnanca so stredoškolským vzdelaním a 5-ročnými skúsenosťami v priemere hneď, ako nastúpi do prvého zamestnania. Dokazuje to analýza portálu Platy.sk. Priemerný plat vo vekovej kategórii 17 až 24 rokov je u ľudí so stredoškolským vzdelaním približne 1 030 eur, u zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa 1 256 eur.

Platy - Platové rozdiely medzi zamestnancami so SŠ a VŠ vzdelaním podľa veku

Rokmi sa tento rozdiel ešte zväčšuje. Najväčší náskok majú Slováci s vysokoškolským vzdelaním vo veku od 45 do 54 rokov, a to v priemere o 631 eur. Vo veku od 35 do 44 rokov dostáva pracovník alebo pracovníčka s titulom viac o 600 eur, nad 55 rokov zarába zamestnanec alebo zamestnankyňa s vysokou školou v priemere viacej o takmer 500 eur.

Aká je stredná hodnota platu v jednotlivých krajinách?

Personalisti často používajú údaj o strednej hodnote platu. Ten hovorí o tom, že polovica ľudí zarába menej a polovica viac ako uvedená hodnota. Kým na Slovensku je platový medián u pracujúcich so stredoškolským vzdelaním 1 100 eur, ľudia s vysokoškolským vzdelaním majú strednú hodnotu všetkých miezd v porovnávajúcej vzorke na úrovni 1 500 eur. V Českej republike je medián u zamestnancov, ktorí ukončili svoje vzdelávanie na strednej škole 1 397 eur, u pracovníkov s titulom 1 796 eur. Najvyšší mediánový plat má pracujúci človek s dokončenou strednou školou vo Fínsku a Francúzsku, a to 3 000 eur.

Platy - Platový medián SŠ a VŠ vzdelaných podľa krajín

Na Slovensku platový medián u ľudí so SŠ najvyšší v kategórii 25 až 34 rokov

Platový medián zamestnancov s ukončeným stredoškolským vzdelaním nepresiahne strednú hodnotu platu pracovníka s vysokoškolským vzdelaním ani v jednej vekovej skupine. U pracujúceho s titulom mediánový plat začína na hranici 1 200 eur. Najvyššiu mediánovú mzdu dosahujú ľudia so skončenou strednou školou vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov, a to 1 165 eur.

Platy - Platový medián SŠ a VŠ vzdelaných podľa veku na Slovensku

Vzostup platu podľa veku

Progres platu u ľudí so stredoškolským vzdelaním je na Slovensku výrazný najmä vo veku 25 až 34 rokov. V tomto veku zamestnanci dosahujú v porovnaní s aktuálnymi príjmami mladšieho vekového pásma 20-percentný vzostup. Rast vidíme aj u zamestnancov v kategórii 35 až 44 rokov. Progres v záporným hodnotách neznamená, že platy u starších ľudí klesajú, len nestúpajú až tak rapídne.

Platy - Vzostup platu SŠ zamestnancov podľa veku

Najvýraznejší progres platu v prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí je tiež vo veku od 25 do 34 rokov, keď dosahuje 24 percent. Nárast pokračuje aj nasledujúcich desať rokov a je na úrovni 20 percent.

Platy - Vzostup platu VŠ zamestnancov podľa veku

Kontakt pre médiá:

Martin Menšík
Marketing Manager
Mob.: +421 905 820 567
e-mail: media@profesia.sk

Lenka Stejskalová
Consultant
Mob.: +421 919 248 120
e-mail: stejskalova@neuropea.com[:]

Napísal Tím Profesia
#Absolventi #Platy
Hodnotenie článku