Pilotný ročník Profesia Labu priniesol prácu ôsmim ľuďom so zdravotným znevýhodnením a desiatky získali prax 

13. decembra 2023
5/5
5 min

Téma zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením je dôležitou súčasťou spoločnosti Profesia. Dlhodobo sa snaží pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji trhu práce, čelia diskriminácii, hoci mnohí dokážu byť plnohodnotnými zamestnancami. Pod programom Výpomoc so srdcom vznikol projekt Profesia Lab, ktorý má za sebou úspešný pilotný ročník. Organizuje a zastrešuje ho spoločnosť Profesia. 

Cieľom Profesia Labu je prepojiť uchádzačov a uchádzačky o prácu, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, so zamestnávateľmi, aby mali možnosť získať prax na otvorenom trhu práce. Prípravnú 4-mesačnú fázu zameranú na sociálne a komunikačné zručnosti pre pracovný trh (tzv. ASSET program) začalo 98 záujemcov a záujemkýň. Po skončení ako najväčší prínos uvádzali vyššie sebavedomie pri hľadaní si práce, keďže mnohí si často neveria a pracovné skúsenosti nemajú kde získať. A to aj v prípade, ak o svojich silných stránkach vedia. 

Po prípravnej fáze nasledovali exkurzie v rôznych firmách, počas ktorých si vyskúšali viacero druhov prác od manuálnych, cez asistentské a administratívne až po IT a odborné. Celým procesom prešlo 47 uchádzačov a uchádzačiek a stáž napokon získalo 32 z nich. Cieľom pred spustením programu bolo minimálne desať. A stážou sa to pre deväť absolventov a absolventiek Profesia Labu neskončilo. Vo firme dostali pracovné ponuky a aktuálne sú zamestnaní. Sú aj absolventi a absolventky, s ktorými boli vo firme spokojní a keď sa uvoľní pozícia, majú o nich záujem, počet zamestnaných tak môže ešte narásť. Všetci absolventi a absolventky Profesia Labu sa vyjadrili, že by účasť v Profesia Labe odporučili svojim známym. 

„Vzdelávanie v ASSET programe mi pomohlo odhaliť moje silné stránky. Veľkým prínosom pre mňa bolo, že som mala možnosť na konkrétnych príkladoch si precvičiť efektívnu komunikáciu, čo ma veľmi posunulo dopredu v pracovnom, ale aj v osobnom živote, lepšie som dokázala zvládnuť následný pracovný pohovor. Vďaka pracovnému koučovi som nemala obavy z prvého kontaktu so zamestnávateľom,“ hovorí Katarína Nečedová, ktorá je jednou z tých absolventiek, ktoré sú už aktuálne zamestnané. Dodala, že v práci je spokojná a je veľmi rada, že môže byť užitočná. Profesia Lab podľa nej pomáha búrať predsudky voči ľuďom so zdravotným znevýhodnením. 

Zúčastnili sa nielen súkromné spoločnosti

Exkurzie či stáže poskytlo viacero zamestnávateľov z radov súkromných aj mestských firiem. Bratislavská vodárenská spoločnosť, DXC Technology, Tesco Stores SR, VÚB banka, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, Slovenská sporiteľňa, Mesto Bratislava, Dopravný podnik Bratislava, Mestská knižnica v Bratislave, Fantastico, OLO a Profesia. Program pokračuje aj ďalej, už pod značkou Alma Career Slovakia. Druhý ročník bude ešte väčší, keďže do prípravnej fázy je už zapojených 109 uchádzačov a uchádzačiek o prácu. Prihlasovanie pre zamestnávateľov do ďalšieho ročníka je otvorené do 12. januára a tu sú podrobnejšie informácie: https://www.sosrdcom.sk/o-profesia-labe/  

„V Profesia labe prinášame odborné postupy ku začleňovaniu ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce,“ vraví CSR manažérka Profesie Anna Podlesná.  „Vďaka Memorandu o spolupráci máme prístup k najnovším poznatkom z Michigan State University, zameraným na pracovnú rehabilitáciu. Spomínaný ASSET program vznikol práve na tejto univerzite a aktuálne ho zavádzajú do viacerých stredných škôl. V spolupráci s nimi chceme model Profesia Labu dlhodobo nastaviť tak, aby zamestnávatelia mohli začleňovať uchádzačov nielen na manuálne, ale aj odbornejšie pozície.“ 

Zamestnanie človeka so zdravotným znevýhodnením vie byť pre firmu veľkou výhodou. V súčasnosti majú niektoré spoločnosti pri veľkom množstve pracovných ponúk problém s vysokou fluktuáciou zamestnancov, no keď už ľudia so zdravotným znevýhodnením dostanú šancu, vedia byť veľmi vernými a poctivými zamestnancami. Podľa skúseností zástupcov firiem si mnohých obľúbili kolegovia, keďže na pracovisko priniesli novú skúsenosť a pohľad na svet. 

Audio nahrávka pre médiá:

Kontakt pre médiá:

Ľubica Melcerová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: lubica.melcerova@profesia.sk

Napísala Lubica Melcerova
Hodnotenie článku