Po novembri ’89 výrazne narástol podiel vysokoškolákov. Podiel ponúk pre nich však v posledných rokoch klesá

15. novembra 2017
4 min

Nežná revolúcia je v našej spoločnosti považovaná za zlomový bod. Po roku 1989 sa trh práce výrazne zmenil. Pád režimu však zmenil aj náš pohľad na vysoké školy. Spoločnosť Profesia spravila analýzu, vďaka ktorej je vidieť, že vysokoškolské štúdium nie je iba pre vyvolených, ale pre omnoho väčšiu skupinu ľudí.

Tesne po revolúcii v roku 1990 bolo podľa Štatistického úradu na Slovensku vyše 84-tisíc 18-ročných Slovákov. Kvôli tomu, že v tomto roku mala základná škola ešte osem ročníkov, väčšina novoprijatých vysokoškolákov bola práve z tejto skupiny ľudí. V tomto roku bolo do prvého ročníka na verejné vysoké školy na denné štúdium prijatých 13 404 ľudí.

Demografia smeruje nadol, počet študentov ale narástol

Vlani o 26 rokov neskôr sa počet 19-ročných (keďže základná škola má už 9 ročníkov) znížil o 26-tisíc. Na počte nových vysokoškolákov sa to však neprejavilo. Ba dokonca naopak, bolo ich o takmer 10-tisíc viac, teda presne 23 265.  

Rapídny nárast zo 16 na 40 percent

Ako sme už spomínali, drvivá väčšina novoprijatých študentov 1. ročníka denného štúdia na verejných vysokých školách tvoria 19-roční (do roku 2003 18-roční) Slováci.

Pri predstave, že by medzi novoprijatými dennými študentmi boli iba ľudia v tomto veku, platilo by, že kým v roku 1990 odišlo na vysokú školu 15,93 percenta 18-ročných Slovákov, do roku 2016 tento podiel výrazne narástol. Vlani išlo o 38,74 percenta 19-ročných ľudí s trvalým pobytom na Slovensku.

Podiel vysokoškolákov z populačného ročníka sa mierne zvyšoval aj vďaka rozmachu súkromných univerzít. Novoprijatí vysokoškoláci na súkromných školách mali najväčšie zastúpenie v školskom roku 2009/2010, keď išlo až o 5,4 percenta z 19-ročných Slovákov.

Zároveň platí, že práve od roku 2009 sledujeme pri súkromných vysokých školách ubúdajúci záujem. Vlani predstavovali novoprijatí študenti na súkromných školách iba 1,8 percenta z celkového počtu 19-ročnej populácie s trvalým pobytom na Slovensku.

Podiel vysokoškolákov stúpa, podiel ponúk pre nich však klesá

Ako sme už spomínali, po roku 1989 vnímame, že podiel jednotlivých populačných ročníkov, ktoré idú študovať na vysokú školu každý rok rastie. Portál Profesia.sk však eviduje úplne iný vývoj pri pracovných ponukách, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie.

Zamestnávateľov, ktorí chcú, aby uchádzači, mali vysokoškolský titul, bolo päť rokov dozadu 28 percent. V roku 2016 už vyžadovalo univerzitné vzdelanie len 20 percent pracovných ponúk, pričom v súčasnosti vnímame opäť pokles, keď ide o približne 18 percent inzerátov.

Profesia.sk vníma, že v ponuke pracovných príležitostí sa vyskytujú najmä inzeráty s minimálnou požiadavkou absolvovania strednej školy.

Vzdelanie sa nám oplatí

Motivácia ľudí ísť na vysokú školu môže byť však veľká najmä pre výrazný platový progres. Údaje z portálu Platy.sk ukazujú, že stredoškoláci, ktorí pracujú 5 rokov často nedosiahnu ani takú mzdu, akú dostane absolvent vysokej školy po nástupe na trh práce.

Študovať vysokú školu sa tak Slovákom vypláca. Kým celoslovenská priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaného človeka dosahuje 1248 eur v hrubom, mzda ľudí s maturitou je 929 eur.

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Netradičné