Prieskum naznačil, že ochota zaočkovať sa stúpa s výškou platu

22. novembra 2021
5 min

Prieskum portálu Platy.sk mapoval postoj voči očkovaniu proti Covidu-19 podľa  platového zaradenia Slovákov. Výsledky ukázali, že spomedzi jednotlivých mzdových skupín je podiel zástancov vakcíny najvyšší medzi najlepšie zarábajúcimi Slovákmi.

Prieskum portálu Platy.sk prebiehal od 13. októbra do 9. novembra 2021. Na otázky o svojich postojoch voči očkovaniu odpovedalo celkovo 3314 respondentov. Portál Platy.sk patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Čím vyššia príjmová skupina, tým menej kritiky voči očkovaniu

Výsledky prieskumu ukázali, že s rastom mzdy, rastie tiež podiel ľudí, ktorí je za očkovanie proti chorobe Covid-19.

Prvý decil označuje desatinu najhoršie zarábajúcich zamestnancov na Slovensku. V tejto skupine bolo 62 percent respondentov, ktorí sú za očkovanie. Na opačnom konci, pri desatine s najvyššími platmi, bola za očkovanie drvivá väčšina. Až 90 percent oslovených.

Podobné výsledky je vidieť aj v prípade skupiny odporcov očkovania proti Covidu-19. Najviac respondentov proti vakcíne, bolo vidieť v skupine s najnižšími platmi.

Prieskum odhalil, že kým v tejto platovej skupine bolo proti očkovaniu 15 percent opýtaných respondentov, medzi oslovenými v najvyššej platovej kategórii išlo iba o štyri percentá.

Kto má najväčší strach?

Portál Platy.sk tiež zisťoval, koľko ľudí nemá doteraz jasný postoj a pociťuje z očkovania strach. Prieskum odhalil, že najväčšia časť takýchto respondentov bola v skupine s najnižšími príjmami. Nejasné stanovisko tu má takmer štvrtina ľudí.

V prípade ľudí so strednými platmi išlo o 14 percent. Najnižší podiel strachu z očkovania bol v kategórii respondentov s najvyšším príjmom. Tu išlo o 6 percent.

V akých pracovných oblastiach vidíme najviac zástancov očkovania?

Spomedzi jednotlivých odvetví vidíme na Slovensku najväčších zástancov vakcíny u zamestnancoch v oblasti vývoja a technológií, žurnalistiky, zákazníckej podpore, chemickom priemysle a IT.

Spomedzi úrovní pracovného zaradenia bol najvyšší podiel zástancov očkovania v TOP manažmente. Za vakcínu tu bolo až 84 percent opýtaných. Nasleduje nižší a stredný manažment, kde išlo o 82 percent.

Očkovanie “nevonia” pracovníkom v cestovnom ruchu

Naopak, medzi jednotlivými úrovňami zamestnancov vidíme najmenej zástancov očkovania medzi nekvalifikovanými robotníkmi. Za vakcínu bolo 61 percent opýtaných. Medzi týmito pracovníkmi navyše vidíme 14 percent úplných odporcov očkovania proti Covidu-19.

Druhý najnižší podiel zástancov očkovania vidíme medzi kvalifikovanými robotníkmi a zamestnancami v službách. Za vakcínu tu bolo 62 percent respondentov. V tejto skupine bolo zároveň najviac odporcov očkovania. Až pätina opýtaných.

Spomedzi jednotlivých pracovných oblastí bol najnižší podiel respondentov, ktorí podporujú vakcínu, v strojárstve, v oblasti bezpečnosti ochrany a vo výrobe.

Medzi respondentmi s najmenej zástancami očkovania skončili aj zamestnanci cestovného ruchu, gastra a hotelierstva. Paradoxne, spomedzi celého trhu práce zasiahla pandémia najviac práve túto oblasť.

Trend naznačuje aj úroveň vzdelania

Výsledky prieskumu portálu Platy.sk mapujú tiež vnímanie očkovania podľa toho, aké dosiahli respondenti vzdelanie. Pohľad na tabuľku naznačuje, že aj tu je vidieť istý trend. Čím vyšší stupeň vzdelania,  tým vyšší podiel zástancov vakcíny.

Kým pri zamestnancoch so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity bolo za vakcínu necelých 60 percent opýtaných, v prípade ľudí s vysokoškolským titulom 2. alebo 3. stupňa išlo o viac ako 80 percent respondentov.

Podobné výsledky aj v zahraničí

Prieskum o postojoch voči očkovaniu realizovala stránka Platy.sk spolu s ďalšími európskymi mzdovými porovnávačmi, ktoré patria pod medzinárodný portál Paylab.com.

Výsledky v Českej republike, Maďarsku a Bulharsku potvrdili rovnaký trend ako na Slovensku. U respondentov z najvyššej platovej kategórie bol zaznamenaný vždy najpozitívnejší postoj voči očkovaniu.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Korona #Prieskum