Profesia days menia koncept. Reflektujú tak veľké zmeny, ktoré prišli na trh práce

9. mája 2023
5/5
5 min

Spoločnosť Profesia predstavuje nový formát festivalu príležitostí Profesia days. Namiesto úspešných osobností s motivačnými prednáškami ponúkne adresné aktivity, ktoré sa zameriavajú na vplyv práce na život, individuálne požiadavky na spokojnosť a využitie potenciálu Slovákov v zamestnaní.

Profesia days prichádzajú do Bratislavy už po 13. raz. Hlavné mesto zažije toto špeciálne podujatie 16. a 17. mája v Starej Tržnici. Spoločnosť Profesia ponúka ľuďom program každoročne zadarmo. Jedinou podmienkou je rýchla registrácia. Hlavnými partnermi sú spoločnosti Lidl a Kaufland.

Adresné aktivity pre každého

Prieskumy spoločnosti Profesia naznačili, že zamestnanci na Slovensku pociťujú v práci za posledné tri roky nižšiu spokojnosť. Jeden z ovplyvňujúcich faktorov je zníženie osobného kontaktu, ktorý naopak nahradila väčšia orientácia na pracovný výkon. Aj toto bol dôvod, prečo sa Profesia days po dlhých rokoch menia.

Z programu vypadli rozhovory s osobnosťami na hlavnom pódiu, ktoré mali ľudí motivovať a inšpirovať vďaka úspešným príbehom. Namiesto toho pribudli aktivity, ktoré sa zameriavajú na spokojnosť ľudí na pracovisku, využívaní skutočného potenciálu individualít a zisťovania vzájomných potrieb medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

„Predikcie nám ukazujú, že veľké zmeny máme nielen za sebou, ale ešte nás len čakajú. Vzhľadom na demografickú krivku je dôležité riešiť spokojnosť ľudí v práci, na ktorej musí záležať všetkým, aby bola zachovaná produktivita a kvalitné príležitosti na trhu. Profesia je na Slovensku dlhoročnou jednotkou v oblasti HR inovácií. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť koncept, ktorý má ľuďom pomôcť čo najadresnejšie, aby si nielenže našli uplatnenie, ale aby bol skutočne využitý ich potenciál,“ zdôraznil eventový riaditeľ Profesie Peter Krutý.

Nezamestnaní, zamestnaní, študenti,…

Podujatie Profesia days je známe tým, že nejde o veľtrh práce. Lepšou charakteristikou je skôr festival príležitostí. Program ponúkne široký výber vzdelávacích aktivít, workshopov a prednášok, ktoré sú určené pre široké publikum. Vyše 100 vystavovateľov predstaví aktivity nielen pre ľudí bez práce, ale aj zamestnaných, študentov, mamičky na materskej dovolenke a ďalších.

Záujemcovia o prácu budú mať k dispozícii viac ako 1500 pracovných miest. Ostatné aktivity sú venované štyrom hlavným témam. Sú nimi 1. zabezpečenie work-life balancu a duševného zdravia, 2. rôznorodosť vzdelávania počas pracovného života a kariérna zmena, 3. diverzita na pracovisku a príležitosti pre ľudí na okraji pracovného trhu a 4. práca v médiách a zodpovednosť tohto povolania.

Celodenný program

Profesia days ponúknu workshopy a prednášky oba dni od 10 do 19. hodiny. Priestor dostanú všetky témy, s ktorými sa stretávame na pracovisku, pričom to nemusí byť iba práca. Aktivity budú preto zameriavané aj na náladu v kolektíve, romantické vzťahy na pracovisku či porozumeniu finančným záležitostiam. Ďalšie vzdelávanie je venované tiež neodmysliteľným technickým zručnostiam či získaní prehľadu, aká znalosť cudzích jazykov je potrebná do medzinárodného pracovného prostredia.

Všetky aktivity budú sprevádzané poobedným programom na hlavnom móle s moderátorom Oliverom Jakubíkom, ktoré budú venované diskusiám o hrozbách vyhorenia na slovenskom trhu práce, zodpovednosti práce v médiách, ktoré patrí medzi najatraktívnejšie odvetvia u uchádzačov, flexibilnému trhu práce pre ľudí so špeciálnymi potrebami či diskusiám o tom, ako a v čom sa vzdelávať počas kariérneho života a s čím všetkým treba počítať pri kariérnej zmene. Diskusie budú vysielané aj na veľkoplošnej obrazovke pred Starou tržnicou.

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: nikola.richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
Hodnotenie článku