Profesia zmapovala, koľko sa v školstve reálne zarába a či je o miesta učiteľov záujem

14. júna 2022
5/5
6 min

Na stránke Edujobs.sk je aktuálne zverejnených viac než 1 600 pracovných ponúk pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa chcú zamestnať v oblasti školstva. Školy hľadajú predovšetkým učiteľov druhého stupňa, no o tieto pracovné miesta  je mizivý záujem.

Už v stredu by sa malo konať protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s cieľom zlepšiť ich pracovné podmienky. Pracovníci v školstve roky hovoria, že nie sú adekvátne zaplatení. Sektor sa riadi tabuľkovými platmi a výška základného platu závisí viac od odpracovaných rokov  ako od kvality vykonanej práce. Tú môžu riaditelia škôl ohodnotiť prostredníctvom osobných príplatkov, no vzhľadom na nedostatok financií sa táto možnosť nevyužíva natoľko, ako by to bolo žiaduce.

Zárobky sú vo všeobecnosti nízke, a tak čerstvo vyštudovaní pedagógovia si radšej zvolia zamestnanie v inom odvetví. Mzdový portál Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia, pripravil prehľad, ako sú na Slovensku v skutočnosti platení jednotliví pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci.

Ako je to teda s platmi v školstve?

V prípade pedagogických zamestnancov najmenej zarábajú asistenti/ky učiteľa, vychovávateľky učiteľky materskej školy.

Priemerná hrubá mesačná mzda asistenta/ky učiteľa je len 927 eur. Priemerný plat vychovávateliek či učiteliek v škôlkach sa pohybuje na úrovni približne 960 eur. Učiteľ/ka základnej školy v priemere zarobí 1 122 eur, učiteľ/ka strednej školy 1 188 eur. Najlepšie si v školstve zarobia pedagógovia na vysokej škole. Priemerný plat vysokoškolského pedagóga je 1 288 eur, výskumného a vedeckého pracovníka 1 317 eur.

Ešte menej zarábajú v školstve nepedagogickí zamestnanci. Priemerný plat školníka je 750 eur v hrubom, vedúcej školskej jedálne 904 eur.

Priemernú hodnotu platu, ktorý uvádzame, môžu ovplyvniť spomínané osobné príplatky. Preto portál Platy.sk pripravil aj údaje o mediánovej mzde, teda strednej hodnote platu. Medián rozdeľuje všetkých zamestnancov podľa zárobkov na polovicu, a teda tento údaj hovorí o tom, že polovica ľudí zarába menej a polovica viac ako uvedená hodnota. Mediánová mzda je takmer pri všetkých analyzovaných profesiách nižšia. V prípade školníka je mediánová mzda 729 eur, u výskumného a vedeckého pracovník je to 1 228 eur.

Platy na jednotlivých pozíciách

Edujobs - Platy na pozíciách v školstve 2022

Za posledný rok sa hľadali učitelia na prvom stupni, ale aj angličtinári, matematikári a slovenčinári

Ako je to s voľnými pracovnými príležitosťami v školstve? Na portáli Edujobs.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia a kde môžu školy zadarmo inzerovať otvorené pracovné pozície, bolo za posledný rok zverejnených 3 233 príležitostí pre učiteľov. Najviac z nich v období od 1. júna 2021 do 31. mája 2022 tvorili pracovné ponuky pre učiteľov druhého stupňa, publikovaných bolo viac než 1 500 inzerátov. Aj stredné školy na Slovensku hľadali výrazný počet učiteľov. Voľné miesto ponúkali v tomto období takmer 950 učiteľom. Pracovné miesta mohlo získať aj takmer 750 pedagógov, ktorí majú kvalifikáciu vyučovať na prvom stupni základných škôl.

Na druhom stupni základných škôl hľadali najmä učiteľov/učiteľky anglického jazyka, matematiky, slovenského jazyka, pedagógov s kombináciou matematika a fyzika, prípadne telocvikárov. Na stredných školách bolo počas minulého roka najviac ponúkaných pozícií učiteľom anglického jazyka, slovenského jazyka, matematiky, informatikynemeckého jazyka.

Edujobs - TOP 10 aprobácií na 2.stupni ZŠ

Edujobs - TOP 10 aprobácií na stredných školách 2022

Koľko zamestnancov školy v súčasnosti hľadajú a ako na pracovné inzeráty reagujú uchádzači?

Aktuálne je na portáli Edujobs.sk zverejnených 1604 pracovných ponúk, z ktorých je 1439 určených pre pedagógov. Školy ponúkajú pracovné miesta aj 142 nepedagogickým pracovníkom a 23 pracovných miest je určených pre riadiacich pracovníkov.

Najviac, 481 pracovných miest je dostupných pre učiteľa/ku základnej školy pre 2. stupeň. Na jedno takéto pracovné miesto v priemere reagujú traja kandidáti.

K dispozícii je aj 301 voľných miest pre učiteľov/ky stredných škôl. Na jeden inzerát pošlú životopis približne štyria uchádzači o zamestnanie.

Momentálne je voľných aj 173 miest pre učiteľa/ku pre prvý stupeň. Aj na takéto pracovné miesto v priemere reagujú traja záujemcovia.

Otvorené pracovné ponuky v školstve

Edujobs - Otvorené pracovné ponuky v školstve 2022

V ktorých krajoch je najviac voľných pracovných miest?

Najviac pracovných ponúk v oblasti školstva záujemcovia nájdu v Bratislavskom kraji. Momentálne je v ňom voľných 855 pracovných miest. V Trenčianskom kraji hľadajú 118 pracovníkov a pracovníčok, v Trnavskom kraji je otvorených 166 príležitostí zamestnať sa v školstve. Najvyšší záujem o pracovné miesta vo vzdelávaní pozorujeme v Košickom kraji. Na jedno ponúkané miesto tam reaguje v priemere 12 záujemcov.

Edujobs - Počet pracovných ponúk v školstve podľa krajov 2022

Kontakt pre médiá:

Dominika Macháčová
Data Analyst
Mob.: +421 918 767 472
e-mail: media@profesia.sk

Lenka Stejskalová
Consultant
Mob.: +421 919 248 120
e-mail: stejskalova@neuropea.com[:]

Napísal Tím Profesia
#Platy #Školstvo
Hodnotenie článku