Slováci vedia po anglicky lepšie ako Maďari, či Česi. Väčšina uchádzačov však nedokáže viesť náročnejšiu konverzáciu

2. októbra 2017

Angličtina je celosvetovo najuniverzálnejším jazykom. Veľký počet pracovných miest považuje jej znalosť za samozrejmosť. Štúdia, ktorú realizovala spoločnosť TrackTest.eu s pracovným portálom Profesia.sk, ukázal, že naše anglické znalosti sú na vyššej úrovni ako v Českej republike a Maďarsku. Najväčšia časť Slovákov dosahuje znalosti úrovne B1.

Dáta zbierala spoločnosť TrackTest v spolupráci s Profesiou v období dvoch rokov od júna 2015 do júna 2017. Do testovania sa zapojilo približne 30-tisíc uchádzačov o prácu z troch krajín – Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktorí vo svojom životopise uviedli znalosť angličtiny.

Najviac Slovákov sa zaraďuje do skupiny mierne pokročilých

Takmer tretina uchádzačov o prácu na Slovensku, ktorá v životopise uviedla, že ovláda anglický jazyk, je na úrovni B1. Takýto kandidát by mal zvládnuť väčšinu situácií, v ktorých potrebuje hovoriť a rozumieť počas bežného každodenného kontaktu.

„Na úrovni B1, teda stredne pokročilých je približne 33 percent ľudí. Na tejto úrovni už dokážu porozumieť dlhšej reči, prednáškam o známej téme a knihe v originále. Dokážu viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vedia vyjadriť svoje názory, aj keď niekedy s gramatickými chybami.“ upresnil projektový manažér TrackTest.eu Braňo Pokrivčák. 

Najčastejšia požiadavka zamestnávateľov pre pracovné pozície, ktoré vyžadujú aktívnu znalosť jazyka je úroveň B2. Ukazuje sa, že vyše polovica uchádzačov s angličtinou túto požiadavku nespĺňa.

V angličtine lepšie počúvame ako ovládame gramatiku

Testovanie uchádzačov prebiehalo v troch častiach: gramatika, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Ukázalo sa, že Slovákom ide najlepšie práve posledné menované. Naopak, najhoršie dopadli výsledky z gramatiky.

Najväčšie problémy robilo uchádzačom používanie minulých a budúcich časov a správne používanie predložiek. Naopak, Slováci obstáli vynikajúco pri stupňovaní prídavných mien, používaní určitých a neurčitých členov a pomerne prekvapivo aj v slovnej zásobe a ustálených slovných spojeniach, čo sú kategórie charakterizujúce aktívnu znalosť jazyka.

V testovaní dopadli horšie Česi aj Maďari

Slovenskí uchádzači o prácu dopadli najlepšie, pričom dosiahli univerzálne TrackTest skóre 491 bodov z 1200 bodovej škály. Treba tiež dodať, že Slovensko má väčší pomer ľudí, ktorí dosiahli úroveň B2 a vyššie, ako ostatné dva štáty.

Výsledky testov ukázali, že slovenskí a českí uchádzači robia podobné chyby a dosiahli veľmi podobnú úspešnosť v 15 zo 17 gramatických kategórií, čo je zrejme spôsobené príbuznosťou jazyka. Voči maďarským uchádzačom sú výrazne lepší v prídavných menách, stupňovaní prídavných mien a slovnej zásobe.

Naopak maďarskí kandidáti, aj keď vo všeobecnosti dosiahli slabšie výsledky, predstihli Slovákov a Čechov v otázkach na použitie budúceho času.

Angličtina sa vyžaduje na štyroch pozíciach z desiatich 

Znalosť anglického jazyka je pri kariérnom postupe dnes považovaný takmer za samozrejmosť. Druhým najčastejšie vyžadovaným cudzím jazykom u nás je nemčina. Kým znalosť nemeckého jazyka sa vyžaduje pri zhruba desatine pracovných ponúk, angličtina je potrebná až pri vyše 42 percentách pozícií. Ľudia, ktorí ovládajú angličtinu tak majú u nás omnoho väčšie uplatnenie a to aj napriek tomu, že Slovensko susedí s nemecky hovoriacou krajinou.

Podiel pracovných ponúk, pri ktorých sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka každý rok klesá. Zamestnávatelia znižujú svoje nároky kvôli znižujúcej sa nezamestnanosti, čo spôsobuje, že uchádzačov o voľné miesta je stále menej.

Trištvrte uchádzačov ovláda angličtinu

Z údajov z portálu Profesia.sk vyplýva, že až 74 percent uchádzačov vo svojom životopise uvádza, že ovláda anglický jazyk. Nasleduje nemčina, ruština, čeština, maďarčina, či francúzština.

Jazykové znalosti sú vyžadované v rôznych odvetviach

Medzi pracovnými pozíciami, na ktorých sa najčastejšie vyžaduje znalosť angličtiny, sa nachádzajú profesie rôznych odvetví. Viac ako 90 percent ponúk vyžaduje angličtinu pri pozíciách asistenta auditora, daňového poradcu, ale aj environmentalistu, hotelového nosiča batožiny, či marketingového riaditeľa.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Trh práce