Každý tretí Slovák zmenil za posledný rok prácu aspoň jedenkrát. Najčastejšie ide o prekladateľov či zamestnancov v gastre a cestovnom ruchu

20. novembra 2019
4 min

Tretina. Toľko ľudí z databázy najväčšieho pracovného portálu zmenilo za posledných 356 dní prácu. Profesia analyzovala vyše 91-tisíc Slovákov, ktorí si na stránke počas posledného roka vytvorili životopis. Zamestnanie menili najčastejšie prekladatelia, zamestnanci v gastre a cestovnom ruchu či marketéri.

O fluktuácii sa za posledné roky rozpráva čoraz viac. Slováci mali v posledných mesiacoch a rokoch k dispozícii viac pracovných príležitostí. To spôsobilo, že si ľudia začali viac vyberať. Na vývoj fluktuácie majú okrem toho vplyv aj generačné charakteristiky. Kým staršie ročníky si zvykli hľadať zamestnanie na celý život, mileniáli, naopak, počítajú s kariérnymi zmenami.

Niektorí zmenili prácu aj trikrát

Analýza Profesie ukazuje, že aspoň jedenkrát zmenila prácu za posledný rok rovná tretina Slovákov.

Podrobnejší pohľad na životopisy však ukazuje, že takmer 5 percent ľudí  zmenilo prácu za posledných 365 dní rovno trikrát.

S príchodom záväzkov sa práca mení ťažšie

Pohľad na fluktuáciu podľa veku nasvedčuje, že na zmenu sú najviac zvyknuté mladšie ročníky zamestnancov. Najvyšší podiel zamestnancov, ktorí za posledný rok menili prácu, je vo veku od 20 do 24 rokov. Ide o 44 percent.

Čím vyšší vek majú Slováci, tým sa podiel tých, čo za posledný rok zmenili prácu, znižuje. Je to, zrejme, spôsobené aj tým, že starší zamestnanci majú väčšinou viac záväzkov.

Najviac prelietaví sú prekladatelia či pracovníci gastra a cestovného ruchu

Najvyšší podiel ľudí, ktorí za posledný rok zmenili zamestnanie, pracuje v prekladateľstve či cestovnom ruchu a gastre.

Pomerne vysokú fluktuáciu možno každoročne vidieť aj v kreatívnych odvetviach ako marketing, reklama, PR či žurnalistika a médiá. V oboch prípadoch zmenilo prácu za posledných viac ako 35 percent ľudí z týchto odvetví.

Kto menil prácu najmenej?

Keď sa, naopak, pozrieme na rebríček odvetví, v ktorých za posledný rok zmenilo prácu najmenej ľudí, ide najmä o textilný a odevný priemysel a vrcholový manažment. V prípade manažérov ide zrejme o fakt, že ide o pozície, ktoré sú na vrchole rebríčka v platoch, ale aj v kariérnom postupe.

Príčina nízkej fluktuácie zamestnancov v textilnom priemysle môže byť v tom, že ide o špecifické povolania s presným zameraním a nízkou dostupnosťou porovnateľnou ponukou práce v regiónoch.

Na ďalších miestach skončili technika a rozvoj, baníctvo a poisťovníctvo.

Regionálne rozdiely sú minimálne

Najvyššia miera fluktuácie je podľa analýzy v Bratislavskom kraji. Za posledný rok tu zmenilo prácu takmer 31 percent ľudí. Treba však poznamenať, že v tomto prípade na Slovensku nevidíme až také veľké regionálne rozdiely, ako možno pozorovať napríklad v počte pracovných ponúk, či v porovnávaní priemerných zárobkov.

Za hlavným mestom sa umiestnil Žilinský, Banskobystrický a Prešovský kraj. Najnižšia miera fluktuácie je v Košickom kraji.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Fluktuácia #Trh práce