Najviac Slovákov investuje do tohtoročnej letnej dovolenky od 501 do 1 000 eur

13. júla 2016
5 min

Z prieskumu portálu Platy.sk vyplýva, že 43% Slovákov absolvovalo alebo plánuje letnú dovolenku. Z ľudí, ktorí tento rok letnú dovolenku vynechajú, až 60%  tvrdí, že dôvodom sú financie. Najväčší podiel Slovákov, ktorí sú ochotní za dovolenku zaplatiť od 501 do 1 000 eur žije v Nitrianskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Koľko prostriedkov minú na letnú dovolenku ženy a koľko muži? Investíciu do dovolenky nad 1 000 eur plánuje až 65% ľudí v TOP manažmente, oproti priemeru ide až o 50%-ný rozdiel. Polovica Slovákov preferuje letnú dovolenku pri mori.

Dovolenková sezóna už odštartovala a nás zaujímalo, koľko peňazí sú Slováci ochotní investovať na letné dovolenky a aj to, ktoré destinácie preferujú najčastejšie. Do prieskumu portálu Platy.sk sa zapojilo viac ako 6 700 respondentov z celého Slovenska, ktorých sme sa pýtali aj na to, či už absolvovali alebo plánujú absolvovať letnú dovolenku. Odpoveď takmer troch tisíc respondentov znela kladne. Na druhej strane, 35% ľudí, ktorí sa do prieskumu zapojili, dovolenku neplánuje a ďalších 21% respondentov necháva otázku letných dovoleniek zatiaľ otvorenú a nevie, či ju v tomto roku zrealizuje.

ts-01

Z ľudí, ktorí tento rok letnú dovolenku vynechajú, až 60%  tvrdí, že dôvodom sú financie

Slovákov, ktorí sa tento rok rozhodli letnú dovolenku vynechať sme sa opýtali, čo stálo za ich rozhodnutím. Najčastejším dôvodom skupiny ľudí, ktorá dovolenku v tomto roku neplánuje, je najmä finančná situácia. Kvôli nej si tohtoročnú dovolenku odoprie až 60% Slovákov.

Zaujímavosťou však je, že kým ľudia zarábajúci do 1 500 eur v hrubom vynechajú dovolenku najmä kvôli finančným dôvodom, ľudia s platom nad 1 500 eur si ju odoprú hlavne kvôli pracovnej vyťaženosti,“ informoval Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.

Najväčší podiel Slovákov, ktorí sú ochotní za dovolenku zaplatiť od 501 do 1 000 eur žije v Nitrianskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji

Podiel ľudí, ktorí sa rozhodli tento rok absolvovať letnú dovolenku, sa od západu smerom na východ Slovenska znižuje. Kým v Bratislavskom kraji tvorí podiel dovolenkárov takmer polovicu, na opačnej strane republiky, v Košickom kraji, je ich podiel nižší a tvorí 36%,“ uvádza Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.

Na východnom Slovensku až 43% ľudí z Prešovského kraja na tohtoročnej dovolenke nebola a ani ju v najbližšom období neplánuje. Je to najmä kvôli nedostatku prostriedkov, ktoré by mohli na pobyt investovať. Najväčší podiel ľudí (31%), ktorí sú ochotní investovať do dovolenky za celú domácnosť od 501 do 1 000 eur, sa nachádza v Nitrianskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji (29%). O niečo lacnejšie dovolenky od 301 do 500 eur si dovolia tento rok Slováci žijúci v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.

ts-04

Investíciu do dovolenky nad 1 000 eur plánuje až 65% ľudí v TOP manažmente, oproti priemeru ide až o 50%-ný rozdiel

S platom stúpa aj ochota investovať viac financií na dovolenku. Kým 33% ľudí zarábajúcich do 600 eur v hrubom minie na dovolenku len do 150 eur, o niečo vyššie zarábajúca skupina ľudí s platom od 600 do 900 eur v hrubom, minie na dovolenku od 301 do 500 eur. Dovolenku nad 1 000 eur si dovolí 41% Slovákov zarábajúcich nad 1 500 eur.

Zatiaľ čo pomocní a kvalifikovaní zamestnanci minú na dovolenku minimum financií, ľudia pracujúci v administratíve si môžu dovoliť drahšiu dovolenku od 301 do 500 eur. Dovolenku od 501 do 1 000 eur si dovolia Slováci pracujúci na kvalifikovaných pozíciách a ľudia v nižšom a strednom manažmente. Najlepšie je na tom TOP manažment, kde až 65% ľudí potvrdilo, že na dovolenku míňa od 1 000 eur, oproti celoslovenskému priemeru ide o takmer 50%-ný rozdiel.

Ak by sme sa pozreli na investície do dovolenky podľa dosiahnutého veku, mladí ľudia do 24 rokov a ľudia nad 55 rokov investujú do dovoleniek rovnaké množstvo financií, konkrétne od 301 do 500 eur. Pri produktívnej skupine ľudí od 25 do 55 rokov najväčší podiel tvoria práve tí, ktorí na dovolenku minú od 501 do 1 000 eur.

ts-03

Koľko prostriedkov minú na letnú dovolenku ženy a koľko muži?

Slováci do tohtoročnej letnej dovolenky investujú v priemere od 501 do 1 000 eur. Z prieskumu Platy.sk tiež vyplýva, že muži aj ženy minú na letnú dovolenku zhruba rovnaké množstvo financií. K menšiemu rozdielu medzi pohlaviami dochádza pri dovolenkách nad 1 000 eur, ktoré si môže dovoliť väčšie percento mužov (19%), oproti ženám (14%).

Polovica Slovákov preferuje letnú dovolenku pri mori

Bez ohľadu na plat alebo pracovnú pozíciu, dovolenku pri mori preferuje najväčšia skupina respondentov, ktorá tvorí takmer polovicu ľudí, ktorí sa zapojili do prieskumu. Hneď po zahraničných dovolenkách pri mori vyhľadávame oddych na Slovensku v horách. Práve túto možnosť využíva zhruba 30% ľudí s platom do 600 eur v hrubom.

 ts-02

Kontakt pre médiá:

Katarína Klembalová
PR Manager

Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Mob.: +421 917 697 726

Napísal Tím Profesia
#Prieskum