Štvrtina ľudí si myslí, že ich pracovná situácia je lepšia, ako bola pred 5 rokmi

16. marca 2015
3 min

Ak porovnáte svoju dnešnú pracovnú situáciu s tou spred piatimi rokmi, povedali by ste, že sa výrazne zlepšila, zlepšila, zostala rovnaká, zhoršila alebo výrazne zhoršila sa? Viac ako štvrtina ľudí je s vývojom ich pracovnej situácie spokojná. Ľudia, ktorí majú pocit, že sa ich situácia zhoršila, ju pociťujú výraznejšie. Informácie vyplývajú z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Profesiu na vzorke 1 050 ľudí nad 18 rokov, pripravila agentúra Focus.

Na otázku o pracovnej situácii dnes a pred piatimi rokmi najväčšia skupina ľudí v prieskume uviedla, že ich situácia je posledných päť rokov rovnaká. Druhá najväčšia skupina je pozitívna. V prieskume 25% respondentov uviedlo, že majú pocit, že sa ich pracovná situácia zlepšila oproti tomu, ako sa mali pred piatimi rokmi. Výrazne lepšie svoju situáciu vnímajú len 2% ľudí.

Naopak, situácia ľudí v pracovnej oblasti je horšia ako pred piatimi rokmi podľa 19% respondentov. Ďalších 7% však povedalo, že situácia sa výrazne zhoršila.

Porovnanie pracovnej situácie s tou pred piatimi rokmi

Zdroj: Profesia.sk, Focus

Vyšší podiel ľudí, ktorí pociťujú, že sa ich pracovná situácia zlepšila, je medzi ľuďmi vo veku od 35-44 rokov (36%), tiež medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním (39%),výkonnými odbornými pracovníkmi, úradníkmi (38%) a tvorivými odbornými pracovníkmi (46%). Pozitívny vývoj vo svojom pracovnom živote pociťujú tiež respondenti s najvyšším mesačným príjmom domácnosti, ktorých príjem je vyše 1 501 EUR (39%).

Výraznejšie zastúpenie ľudí, ktorí hovoria, že ich pracovná situácia je výrazne lepšia ako pred piatimi rokmi je podľa socio-demografických charakteristík u ľudí vysokoškolským vzdelaním. Kým zo všetkých respondentov výrazné zlepšenie situácie v práci vidia 2% ľudí, z nich je táto skupina päť percentná. Päť percent veľmi pozitívnych respondentov je tiež medzi ľuďmi pracujúcimi ako tvoriví odborní pracovníci a podnikatelia a živnostníci.

Mladí ľudia majú pocit, že ich situácia sa zhoršila

Vyšší podiel respondentov, ktorí sa vyjadrili, že ich pracovná situácia sa zhoršila, je medzi mladými ľuďmi vo veku od 25-34 rokov (23%), medzi ľuďmi so stredoškolským vzdelaním bez maturity (24%), ľuďmi z malých obcí a ľuďmi z Banskobystrického kraja.

Negatívne vnímajú situáciu ľudia, ktorí sú aktuálne nezamestnaní. Z nich až 40% uviedlo, že pred piatimi rokmi bola ich pracovná situácia lepšia.

Najpozitívnejšie svoju situáciu vnímajú ľudia v Trenčianskom kraji

Najviac ľudí, ktorí svoju situáciu v porovnaní s tou spred piatich rokov vnímajú pozitívne žije v Trenčianskom kraji. Druhým najpozitívnejším krajom vo vnímaní pracovnej situácie je Prešovský kraj.

Najvyšší podiel ľudí nespokojných s vývojom svojej pracovnej situácie je v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Porovnanie pracovnej situácie s tou pred piatimi rokmi podľa krajov

Zdroj: Profesia.sk, Focus

Napísal Tím Profesia
#Prieskum