Ženy na rovnakej pozícii zarábajú na Slovensku o 9 percent menej ako muži

7. marca 2017
6 min

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú a sú pálčivou témou takmer na celom svete. Podľa analýzy medzinárodného portálu Paylab, ženy zarábajú na rovnakých pozíciách v jednotlivých krajinách CEE v priemere o 2 až 11 percent menej ako muži. Na Slovensku je to 9 percentný rozdiel. V praxi by sa dali tieto rozdiely prekonať väčšou asertivitou žien v iniciovaní rozhovoru o plate v existujúcom zamestnaní a vyjednávaní výšky platu podľa aktuálnej trhovej hodnoty pozície zakaždým, keď si ženy hľadajú nové zamestnanie.

Keď spriemerujeme všetky mesačné príjmy žien a mužov v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy (CEE), tak zistíme, že rozdiely sú oveľa markantnejšie ako rozdiely na pozíciách. Na Slovensku ženy vo všeobecnosti zarábajú o 23 percent menej ako muži. Do veľkej miery je to spôsobené tým, že ženy majú väčší podiel pracovných úväzkov v odvetviach a na pozíciách, kde sa celkovo zarába menej. Častejšie sa ich tiež týka kariérna pauza a v porovnaní s mužmi majú tiež menšie zastúpenie vo vyšších riadiacich funkciách.

O koľko zarábajú ženy menej v porovnaní s mužmi v jednotlivých krajinách Európy?

tab-sk

Spomedzi krajín strednej a východnej Európy sú z hľadiska celkových priemerných príjmov medzi mužmi a ženami najväčšie platové disproporcie v Estónsku, ako aj vo všetkých štátoch Višegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Najmenšie celkové platové rozdiely sú v balkánskych krajinách. Tieto rozdiely sú dlhodobé a vo väčšine krajín medziročne neklesajú. „Do veľkej miery to súvisí so skladbou a orientáciou hospodárstva a pracovnými pozíciami, ktoré sú na trhu žiadané a kde sú v rôznom pomere zastúpené obe pohlavia. Tu môžeme povedať, že balkánske krajiny sú v otázke odmeňovania viac rovnostkárske,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Paylab.com a Platy.sk.

Z pohľadu spravodlivosti v odmeňovaní má preto väčší zmysel porovnávať platy medzi mužmi a ženami pracujúcimi na rovnakej pozícií. Paylab analyzoval aktuálnu situáciu v každej zo sledovaných krajín a zistil, že ženy zarábajú voči mužom v priemere od 2 do 11 percent menej. Na Slovensku je to 9 percentný rozdiel. Platové rozdiely sú zväčša najmenšie pri administratívnych pozíciách.

Platové rozdiely sú najmenšie na začiatku kariéry

Ženy a muži majú zväčša po skončení školy vyrovnané možnosti. Avšak muži sú oveľa asertívnejší pri vyjednávaní o výške platu, keďže aj ich platové ambície sú v porovnaní so ženami vyššie. Z analýzy portálu Paylab.com vyplýva, že muži na Slovensku majú pri hľadaní práce v otázke platu vo všeobecnosti o 15 percent vyššie očakávania. Ak napríklad žena akceptuje plat na úrovni 900 eur v hrubom a muž si na rovnakej pozícii vyjedná vyšší plat napríklad o 10 percent, za rok zarobí muž o 1080 eur viac ako žena, čo je približne ďalší mesačný plat navyše.

448215b3376e34c8c9f4d3a8f47c9be15230b4681fe2f2df2fpimgpsh_fullsize_distr

Platová priepasť sa zvyšuje priamo úmerne s vekom ženy

Platové rozdiely medzi mužskými a ženskými zamestnancami v rovnakom veku sa časom zväčšujú a najvýraznejšie sú vo veku 35 až 44 rokov. „Do veľkej miery to súvisí aj s tým, že ženy kvôli materstvu prerušujú kariéru, čo dosť výrazne ovplyvňuje ich ďalší plat, ak sa do pracovného procesu vracajú po dlhšom období. Muži rovesníci získavajú platový náskok, ktorý už ženy ťažko dobiehajú,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk. Ženy pritom dosahujú najvyššie priemerné zárobky vo vekovej skupine 35 až 44 rokov. „Paradoxné je, že vo veku, kedy ženy najviac zarábajú, je medzi pohlaviami aj najväčšia platová priepasť,“ hovorí Miroslav Dravecký.

graf-sk

Ženy sú tiež tie, ktoré vykonávajú oproti mužom väčší objem neplatenej práce, ako je napríklad starostlivosť o deti a príbuzných a starostlivosť o domácnosť. Aj kvôli tomu ženy častejšie ako muži vyhľadávajú skrátené úväzky. Ženy tiež zriedkavejšie obsadzujú vedúce riadiace pozície. Typicky ženské odvetvia, kde je proporčne viac žien ako mužov, sú administratíva, účtovníctvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, farmácia, školstvo, ľudské zdroje a personalistika, služby prvého kontaktu so zákazníkom (predavačka, klientska pracovníčka v banke, recepčná, zákaznícka podpora a pod.) a obchod. Vzhľadom na nižšie príjmy sú ženy vystavované ohrozeniam a nevýhodám aj v starobe, keďže majú menšie úspory a nižšie dôchodky.

Tipy pre ženy ako si vyjednať vyšší plat

V otázke znižovania rozdielov je do veľkej miery potrebná aj väčšia asertivita a povedomie žien o možnosti platovej negociácie. Ženy zarábajú menej ako muži takmer na celom svete. Avšak platové rozdiely na rovnakej pozícii medzi ženou a mužom v mnohých prípadoch nie sú až také neprekonateľné.

Ženy v súčasnosti dokážu dosiahnuť vyššie platové ohodnotenie, ak by boli asertívnejšie a nebáli sa otvoriť so zamestnávateľom tému o zvýšení platu. Portál Platy.sk pripravil pre ženy zopár tipov, na čo pri vyjednávaní nezabúdať.

Kontakt pre médiá:

Katarína Tešla
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: tesla@profesia.sk

 

 

 

 

 

 

Napísal Tím Profesia
#Platy