Zostavili sme rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl

16. júna 2014
4 min

Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií STU si prezrie dvakrát toľko zamestnávateľov ako absolventa Fakulty ekonomiky a manažmentu zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Najúspešnejších absolventov z pohľadu záujmu zamestnávateľov má opäť Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Spoločnosť Profesia zostavuje už 7. rok rebríček úspešnosti absolventov jednotlivých fakúlt slovenských verejných vysokých škôl na základe toho, aký záujem majú o absolventov zamestnávatelia.

Najmenší problém uplatniť sa na trhu práce by mali mať absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií si pozrie 9,1 zamestnávateľov, životopisy absolventov Fakulty matematiky fyziky a informatiky 7,2 a Fakulty elektrotechniky a informatiky 7 zamestnávateľov.

Prvých päť miest podľa záujmu zamestnávateľov obsadili fakulty zamerané na informatiku

V prvej dvadsiatke najúspešnejších fakúlt je osem fakúlt so zameraním na ekonómiu, šesť informatických fakúlt, tri spoločenskovedné, jedna strojárska, technická a prírodovedná.

Tabuľka: Rebríček fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov

Rebríček fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov, 2014

Zdroj: Profesia.sk

Rebríček vychádza z počtu prezretí životopisu absolventa zamestnávateľmi. Podmienkou zaradenia do analýzy je ukončenie štúdia na niektorej zo slovenských vysokých škôl v posledných troch rokoch a aktívne hľadanie si práce v predchádzajúcom roku.

Zamestnávatelia vidia, akú školu absolvent skončil a o aké pozície sa uchádza.

Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity vedie rebríček záujmu zamestnávateľov od roku 2009. Najčastejšou pozíciou, o ktorú sa jej absolventi uchádzajú je programátor.

Graf: Špecializácie, o ktoré sa zamestnávatelia najčastejšie zaujímajú

Špecializácie, o ktoré sa zamestnávatelia najčastejšie zaujímajú, 2014

Zdroj: Profesia.sk

Najčastejšie vyhľadávaní sú absolventi fakúlt zameraných na informatiku (6,1 videnia životopisu), nasledujú absolventi ekonomiky (4,2 videnia životopisu), spoločenských vied (3,9 videnia životopisu), strojárstva (3,9), techniky (3,6) a filozofie (3,4).

Na trhu je väčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity

V rebríčku vysokých škôl vedie nad Slovenskou technickou univerzitou Ekonomická univerzita.  Tretia v poradí nasleduje Žilinská univerzita.

Tabuľka: Rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov

Rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov, 2014

Zdroj: Profesia.sk

Absolventi z Banskobystrického kraja majú lepšie šance ako absolventi z Košického kraja

Okrem toho, akú vysokú školu či fakultu človek vyštudoval, veľký vplyv na uplatnenie absolventa má región, v ktorom školu skončil. Najjednoduchšiu situáciu zamestnať sa majú absolventi, ktorí skončili školu v Bratislavskom kraji. Ak človek skončil jednu zo škôl v Bratislavskom kraji, jeho životopis si v priemere pozreli 4,2 zamestnávatelia.  Na rozdiel od nich, životopis človeka, ktorí skončil vysokú školu v Prešovskom kraji v priemere videli len 3 zamestnávatelia.

Tabuľka: Záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl podľa kraja, kde sa škola nachádza

Záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl podľa kraja, kde sa škola nachádza, 2014

Zdroj: Profesia.sk

Absolventi košických univerzít do Bratislavy ísť nechcú

Podľa toho, čo uvádzajú ako miesto práce, kde by sa chceli zamestnať, absolventi vysokých škôl si hľadajú prácu v kraji, kde študovali. Pre väčšinu absolventov mimobratislavských škôl je  druhou voľbou hľadať si uplatnenie v Bratislavskom kraji.

Na rozdiel od ľudí, ktorí skončia univerzity v Trenčíne, v Žiline, v Nitre či v Banskej Bystrici, absolventi univerzít z Košického a Prešovského kraja by si radšej ako v Bratislavskom kraji našli uplatnenie v niektorom z východoslovenských krajov.

Napísal Tím Profesia
#Absolventi #Trh práce