Spoločnosti najviac hľadali obchodných zástupcov

11. augusta 2015
5/5
6 min

Pracovné miesta pribúdali vo všetkých regiónoch Slovenska. Najhľadanejšou pozíciou, ktorú sa firmy snažili obsadiť, bola pozícia obchodného zástupcu. Uchádzači majú možnosť vyberať si z oveľa väčšieho počtu pracovných ponúk ako v predchádzajúcich rokoch, a preto zvažujú, pre koho budú pracovať.

Firmy najviac hľadali obchodných zástupcov

Vo všetkých krajoch pribudlo množstvo nových pracovných ponúk a firmy hľadali nových zamestnancov na rôzne pracovné pozície. Najviac inzerovanými ponukami v krajoch boli pozície obchodný zástupca, operátor strojov, odborný predajca alebo robotník.

Obrázok: Počet nových  pracovných ponúk v krajoch v období január 2015 – júl 2015

Najvyhľadávanejšie pozície na Profesia.sk podľa regiónov, 2015
Zdroj: Profesia.sk

V Bratislavskom kraji firmy najviac hľadali administratívnych pracovníkov. V Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji boli najviac inzerovanými pozície odborných predajcov a robotníkov. V Košickom kraji hľadali aj programátorov a predavačov.

Uchádzači si vyberajú zamestnávateľa podľa značky spoločnosti

V dôsledku rastu trhu práce sme zaznamenali zatiaľ najvyšší počet pracovných ponúk, ktorý prekonal aj predchádzajúce úspešné obdobia. Uchádzači dnes majú možnosť vybrať si z oveľa väčšieho počtu pracovných ponúk, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Dôležitým kritériom sa pre ľudí hľadajúcich novú prácu stal brand, a teda spôsob fungovania značky spoločnosti. Tak ako značka spoločnosti ovplyvňuje ľudí pri kúpe oblečenia, elektroniky alebo nového auta, skoro rovnako funguje aj pri výbere nového zamestnávateľa.

„Na základe prieskumu sme zistili, že uchádzači sa pri hľadaní novej práce zaujímajú o to, akú má firma značku a postavenie na trhu, ako komunikuje navonok a aj to, akú má firemnú kultúru. Na základe vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že aj vďaka dobrému brandu našej spoločnosti sme aj pri inzercii špecifických pozícií zaznamenali vysoký počet reakcií uchádzačov,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Uchádzači, ktorí si hľadajú prácu, majú tendenciu vybrať si lepšiu značku spoločnosti a v prípade, že takú spoločnosť nenájdu, ostanú pracovať na pôvodnom mieste. Pozorujeme, že ľudia si priebežne monitorujú trh práce a pozície, ktoré sa na ňom najčastejšie vyskytujú, a sú ochotnejší zmeniť prácu.

Vo väčšine krajov inzerujú najviac ponúk firmy s 250 a viac zamestnancami. Výnimkou sú Banskobystrický a Žilinský kraj, kde majú najväčší podiel ponuky malých firiem. Najvyšší podiel tvorili ponuky s minimálnym stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Najvyšší priemerný počet reakcií bol na pozíciu asistentky

Pozície, ktoré majú veľmi vysoký počet reakcií na ponuku zo strany uchádzačov, sa vyskytujú hlavne v oblasti administratívy, dopravy a cestovného ruchu. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sú medzi najrýchlejšie obsaditeľnými profesiami pozície asistentky, kuriéra či recepčnej, ktoré sa zaradili medzi pracovné miesta s najvyšším priemerným počtom reakcií na ponuku.

Obrázok: TOP 5 pozícií s najvyšším priemerným počtom reakcií na ponuku:

Najvyhľadávanejšie pozície na Profesia.sk, 2015
Zdroj: Profesia.sk

V Bratislave majú oproti iným regiónom vyšší počet reakcií pozície v oblasti marketingu a reklamy (napr. grafik alebo grafický dizajnér), a tiež niektoré pozície vo výrobe alebo v automobilovom priemysle. Vyšší priemerný počet reakcií na ponuku ako v Bratislave evidujeme napríklad v oblasti predaja tovaru (napr. pokladník, predavač, dokladač tovaru, obsluha čerpacej stanice).

Práve pri ťažšie obsaditeľných pracovných pozíciách je dôležitá značka firmy a jej postavenie na trhu, keďže práve vysokošpecializovaní zamestnanci majú oveľa vyššiu tendenciu výberu novej práce podľa značky spoločnosti a zvažujú, pre koho budú pracovať. Zložitejšie obsaditeľnými sú najmä pozície vyžadujúce si špecifickú vysoko kvalifikovanú pracovnú silu s dlhoročnými skúsenosťami. Sem patria napríklad oblasti ako manažment, informačné technológie, zdravotníctvo, ďalej niektoré pozície v poisťovníctve a bankovníctve (napr. poistný matematik, špecialista rizika) či telekomunikáciách (napr. špecialista prevádzky sietí). Ponuky na týchto pozíciách majú obvykle málo reakcií na pracovnú ponuku zo strany uchádzačov o prácu.

Vývoj ukazuje, že trh práce ponúka množstvo možností pre nájdenie si novej práce a počet požiadaviek na zasielanie nových pracovných ponúk z pracovného portálu Profesia.sk emailom sa zvyšuje. Ľudia oveľa viac monitorujú trh práce a sú ochotnejší prácu zmeniť, v dôsledku čoho budú firmy musieť vynaložiť väčšie úsilie pre udržanie kvalitných ľudí, a teda investovať viac prostriedkov na zvýšenie lojality zamestnancov.

Najvyhľadávanejšie pozície na Profesia.sk podľa regiónov, 2015

Source: Profesia.sk, caption:

Počet nových pracovných ponúk na portáli Profesia.sk v jednotlivých krajoch
53 926
11 040
9 710
10 290
9 675
6 740
7 444
10 139

Najvyhľadávanejšie pozície na Profesia.sk, 2015

Source: Profesia.sk, caption:

TOP 5 pozícií s najvyšším priemerným počtom reakcií na ponuku.
Asistentka
Kuriér
Recepčná
Predajca leteniek/zájazdov
Vrátnik, informátor

Napísal Tím Profesia
#Pracovné ponuky #Trh práce
Hodnotenie článku