Ponúka trh práce flexibilné možnosti aj pre matky? Aká je dostupnosť práce na skrátený úväzok?

3. mája 2022
6 min

[:sk]Aj tento rok si druhú májovú nedeľu pripomíname Deň matiek. Pri tejto príležitosti spoločnosť Profesia zanalyzovala, či trh práce ponúka aj skrátené alebo flexibilné úväzky. Práve tie sú totiž jednou z možností, ako matkám s malými deťmi umožniť zosúladenie ich pracovného a rodinného života. Z dát portálu Profesia.sk vyplýva, že rastie počet takýchto ponúk.

Od začiatku tohto roka najväčší pracovný portál Profesia.sk zaznamenal 116-tisíc pracovných ponúk. Z nich tvorili inzeráty na pracovné miesta na skrátený úväzok približne 10 percent, čo je o percento viac ako v predchádzajúcich rokoch. Počas štyroch mesiacov tohto roka firmy ponúkali približne 11 500 takýchto pracovných príležitostí. Zamestnávatelia však stále preferujú možnosť uzavrieť s vhodným kandidátom alebo kandidátkou pracovný pomer na plný úväzok.

Vývoj počtu pracovných ponúk na skrátený úväzok

Zamestnávatelia ponúkajú aj pracovné miesta na dohodu, teda príležitostnú prácu, vykonávanú mimo pracovného pomeru. V rámci všetkých zverejnených pracovných ponúk inzeráty ponúkajúce pracovné miesta na dohodu v tomto roku tvorili desať percent.

Vývoj počtu pracovných ponúk na dohodu

Rastie aj podiel pracovných ponúk, ktoré je možné realizovať z domu. Kým pred piatimi rokmi ponuky práce vykonávanej na home office tvorili 4 percentá, v tomto roku predstavujú už 12 % zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí. Od začiatku roka bolo ponúknutých na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk viac než 14-tisíc takýchto pracovných miest.

Vývoj počtu pracovných ponúk na home office

Uchádzačky o zamestnanie s deťmi, ktoré preferujú iný ako klasický 8-hodinový pracovný čas päťkrát do týždňa, môžu po dohode so zamestnávateľom využiť aj ďalšie formy práce – flexibilné úväzky, hybridnú prácu či prácu na diaľku.

Ak sa mamy so zamestnávateľom dohodnú na flexibilnom úväzku, môžu si svoju prácu vykonať v preferovanom čase a rozložiť si ju – napríklad na čas, keď bude dieťa v škôlke a zvyšok, keď bude dieťa spať. Takéto ponuky práce dlhodobo tvoria 4 % zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí.

Vývoj počtu pracovných ponúk na flexibilný pracovný čas

Niektorí zamestnávatelia, najmä medzinárodné firmy so sídlom v inej krajine, ponúkajú aj pracovné miestana diaľku“. Zamestnanec v takomto prípade nepotrebuje chodiť na pracovisko, pridelené úlohy vykonáva v domácich podmienkach a ak je to potrebné, s kolegami sa spája  cez online prostredie. Podiel takýchto pracovných ponúk stúpa a momentálne sa predstavuje 3 % zo všetkých inzerovaných voľných pracovných miest. Firmy v tomto roku už zverejnili takmer 3 700 spomínaných ponúk.

Spoločnosti už ponúkajú aj možnosť hybridnej práce. V takomto prípade sa dohodnú so zamestnancom alebo zamestnankyňou na tom, koľko dní budú prichádzať na pracovisko a koľko dní budú pracovať z domu. V aktuálnom roku bolo v rámci portálu Profesia.sk už zverejnených takmer 6 900 takýchto pracovných príležitostí a tvorili 6 percent zo všetkých publikovaných ponúk.

 

Pracovné miesta na skrátené úväzky ponúkajú na celom Slovensku

Prácu na skrátený úväzok nájdu uchádzači a uchádzačky o zamestnanie vo všetkých krajoch. Najviac takýchto pracovných príležitostí je v rámci Bratislavského kraja, kde tvorili až 43 percent zo všetkých inzerovaných ponúk. Počas tohto roka bolo na skrátený úväzok v hlavnom meste a blízkom okolí k dispozícii celkovo takmer 5-tisíc pracovných miest. Viac než tisícku pracovných miest mohli obsadiť záujemcovia o prácu na čiastočný úväzok v zahraničí či na diaľku. Zamestnancov aspoň na pár hodín denne však hľadajú firmy aj v ostatných krajoch. Takmer tisícku takýchto pracovných miest spoločnosti ponúkali aj v Košickom či Trnavskom kraji. Najmenej ponúk na skrátený úväzok, približne 600, v aktuálnom roku bolo v Prešovskom kraji.

Zamestnávatelia ponúkajú uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie aj voľné miesta na dohodu, teda na činnosti mimo pracovného pomeru. Takéto pracovné príležitosti sú dostupné vo všetkých regiónoch. Najviac, približne 4 500 pracovných ponúk na dohodu bolo v tomto roku k dispozícii v Bratislavskom kraji.  Viac než 1 200 dohodárov si v tomto roku mohlo nájsť prácu v Trnavskom kraji a 1 000 pracovných miest na dohodu ponúkali zamestnávatelia aj v Žilinskom kraji.

Práca na dohodu v roku 2022 v jednotlivých regiónoch

Najviac možností na skrátené úväzky či dohody je v obchode

Zamestnávatelia ponúkajú v tomto roku čiastočné úväzky či prácu na dohodu ľuďom najčastejšie na pozície predavač/predavačka, pokladník/pokladníčka a administratívny pracovník/pracovníčka. Skrátené pracovné úväzky majú firmy aj pre programátorov. Prácu na dohodu, teda mimo pracovného pomeru, ponúkajú firmy uchádzačom aj vo výrobe. Na všetky tieto pozície je dlhodobo zložité nájsť vhodných kandidátov alebo kandidátky.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Martin Menšík
Marketing Manager
Mob.: +421 905 820 567
e-mail: media@profesia.sk

 

Lenka Stejskalová
Consultant
Mob.: +421 919 248 120
e-mail: stejskalova@neuropea.com[:]

Napísal Tím Profesia
#Brigády #Trh práce