Nová podpora v čase skrátenej práce. Ako sa pripraviť na kurzarbeit platný od 1. marca?

Legislatíva
14. februára 2022
4 min

[:sk]Od 1. 3. 2022 môžu zamestnávatelia žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce. Do platnosti totiž vstupuje trvalý nástroj pomoci zamestnávateľom, kurzarbeit. Kde spozornieť a na čo myslieť pri žiadaní o tento typ štátnej podpory?

Cieľom kurzarbeitu je čiastočná úhrada nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže z dôvodu vonkajšieho faktora prideľovať zamestnancom prácu v dohodnutom rozsahu. Do slovenského právneho poriadku bol zavedený prostredníctvom zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce.

Na akých zamestnancov je možné podporu uplatniť?

„Kurzarbeit sa týka zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu. Pre zamestnancov na dohodu si novú podporu nie je možné uplatniť. Dôležité je spomenúť, že za zamestnancov v pracovnom pomere sa považujú aj osoby, ktoré reálne prácu nevykonávajú, napr. z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky či PN. Aj týchto zamestnancov je potrebné zarátať do celkového počtu.“ vysvetľuje JUDr. Andrea Čupeľová z TaylorWessing.

Kedy je možné žiadať o štátnu pomoc?

O čiastočnú úhradu nákladov na mzdy zamestnancov môžete žiadať, keď nastane obmedzenie činnosti zamestnávateľa. Dochádza k nemu, keď vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu, v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného pracovného času.

Zákon však nedefinuje, ku ktorému momentu sa má určovať celkový počet zamestnancov, a ani to, ako sa zaokrúhli požadovaná hranica 1/3 z celkového počtu zamestnancov. Najspravodlivejšie sa nám javí, aby bol zastabilizovaný počet zamestnancov na začiatku mesiaca, za ktorý chcete kurzarbeit čerpať.“ odporúča JUDr. Andrea Čupeľová z TaylorWessing.

V praxi by to znamenalo, že ak chcete žiadať o podporu za marec, celkový počet zamestnancov určíte k 1. marcu (vrátane zamestnancov na rodičovských, materských dovolenkách a práceneschopnosti) a aspoň tretine z tohto počtu nemôžete prideľovať prácu v rozsahu aspoň 10 % pracovného času. Vtedy nastáva situácia, kedy je o štátnu podporu možné žiadať.

Čo je považované za vonkajší faktor?

Keďže sa nová podpora netýka výhradne pomoci v čase pandémie, je dobré rozumieť, pri akých príležitostiach vzniká zamestnávateľovi nárok na štátnu pomoc. Vonkajší faktor možno chápať ako prekážku, ktorá má dočasný charakter, zamestnávateľ jej nemohol predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Jedná sa teda najmä o mimoriadnu situáciu, výnimočný alebo núdzový stav.

Čo treba dodržať, aby ste mohli čerpať kurzarbeit?

Pre získanie novej podpory v čase skrátenej práce je potrebné spĺňať tieto požiadavky štátu:

  • Obmedzenie činnosti zamestnávateľa
  • Odvedené poistné za obdobie najmenej 24 mesiacov
  • Neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania
  • Dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom
  • Podanie žiadosti o poskytnutie podpory najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca
  • Povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá pomoc

Tému kurzarbeitu detailne rozobrala JUDr. Andrea Čupeľová z TaylorWessing na konferencii Trh práce 2022. Záznam z jej prezentácie si môžete pozrieť na videu.

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v exporte zamestnancov

„Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, aby zamestnávatelia prostredníctvom e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov do 25. februára 2022. V e-Službách si zároveň nájdu novú možnosť – export súboru csv obsahujúceho výlučne zoznam zamestnancov-pravidelný príjem za konkrétny mesiac (obdobie) s doplneným stĺpcom kurzarbeit,“ uvádza sa na stránke sociálnej poisťovne. Detailnejšie informácie o zmenách si môžete prečítať v dôležitých oznamoch.[:]

Napísala Monika Košťanyová
#Kurzarbeit