Spôsoby, ako si splniť povinnosť zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením. Dielne.sk združujú chránené dielne a sociálne podniky, ktoré môžete využiť na náhradné plnenie

Legislatíva
28. septembra 2021
5 min

[:sk]- Aktualizované 28. 9. 2021 –

Každá spoločnosť s viac ako 20 zamestnancami má povinnosť zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím. Ak to nerobí, musí zaplatiť štátu odvody alebo využiť náhradné plnenie. Prehľadný zoznam chránených dielní a sociálnych podnikov teraz jednoducho nájdete na dielne.sk.

Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti je každá spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 ľudí, povinná zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte 3,2% z celkového počtu zamestnancov firmy. Aj vďaka programu Výpomoc so srdcom vidíme, že nastavenie firiem je v tomto smere optimistické. No stále sme iba na začiatku cesty a vytvoriť pracovné podmienky pre zamestnancov so zdravotným znevýhodnením je maratón a nie šprint.

Pre firmy, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nespĺňajú túto zákonnú povinnosť, existujú dve možnosti:

  1. Za nesplnenie zákonnej povinnosti, musia firmy zaplatiť štátu odvody za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca.
  2. Firmy môžu využiť náhradné plnenie a objednať si výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZP alebo od zamestnávateľa, ktorý zamestnáva ľudí so ZP – napr. sociálny podnik.

Ak si vyberiete možnosť náhradného plnenie, tak nielenže dáte prácu ľuďom, ktorí to potrebujú, ale ako firmu vás to vyjde približne o 148 eur za každého zamestnanca výhodnejšie, ako keby ste mali odviesť štátu odvody.

Ako zistiť výšku náhradného plnenia?

Na stránke dielne.sk nájdete kalkulačku na výpočet výšky náhradného plnenia. Jednoducho stačí zadať počet zamestnancov a počet ľudí so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávate. Dozviete sa, koľko takých ľudí by ste mali zamestnávať, aká je výška náhradného plnenia a výška odvodov.

Príklad:

Firma má 100 zamestnancov a zamestnáva 0 občanov so zdravotným postihnutím. Podľa zákona by mala zamestnávať 3 občanov so zdravotným postihnutím. Odvody ju vyjdú na 3 999 eur, náhradné plnenie na 3 555 eur.

Firma má 100 zamestnancov a zamestnáva 2 občanov so zdravotným postihnutím. Podľa zákona by mala zamestnávať 3 občanov so zdravotným postihnutím. Odvody ju vyjdú na 1 333 eur, náhradné plnenie na 1 185 eur.

Dôležité upozornenie: Povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím si firma nemôže uplatniť v prípade občana s preukazom ZŤP, ktorý nemá uznanú invaliditu. Viac si o tom môžete prečítať na sosrdcom.sk 

Chránené dielne a sociálne podniky ako dodávatelia

Na využívanie tzv. sociálneho podnikania môžete myslieť po celý rok, napríklad, pri výbere dodávateľov.

Stránka dielne.sk združuje chránené dielne a sociálne podniky. Všetky organizácie overili zamestnanci Profesie, takže obsahujú aktuálne informácie aj kontakty. Vybrať si môžete podľa kraja alebo predmetu činnosti, ktorý jednotlivé organizácie vykonávajú. Ich pole pôsobnosti je naozaj široké, od cateringu, služieb práčovne, výroby biznis darčekových či reklamných predmetov, šitia pracovného oblečenia až po relaxačné a masérske služby. Dokážu kompletizovať výrobky, prebaliť komponenty, premeniť staré a nepotrebné produkty na produkty s vyššou úžitkovou hodnotou.

Podporiť využívanie služieb chránených dielní a sociálnych podnikov možno aj nepriamo. Príkladom je Magistrát hlavného mesta SR, ktorý uviedol do praxe tzv. zodpovedné verejné obstarávanie, v rámci ktorého môžu firmy uchádzajúce sa o verejné zákazky získať extra body za zamestnanie človeka so zdravotným postihnutím, resp. za subdodávku v spolupráci s chránenou dielňou alebo sociálnym podnikom.

Ak ste vo svojej firme tento rok ešte nestihli vyčerpať náhradné plnenie, máte ešte čas. Zabezpečte vianočné darčekov pre vašich partnerov alebo zamestnancov. Je to výhodnejší a efektívnejší spôsob, ako platiť štátu odvody či zaplatiť pokutu.

Prejsť na dielne.sk

[:]

Napísala Lucia Belanová
#Chránené dielne #CSR