28. októbra 2020

Ako firmy zvládajú druhú vlnu: sú zamestnanci, ktorí pracujú z domu šťastnejší?

Aký bude rok 2021? Firmy naznačujú viac možností na prácu z domu a nové potreby vzdelávania zamestnancov. To hovorí 5. kolo prieskumu HR Pulse, ktorý mapuje aktuálnu situáciu vo firmách pôsobiacich na Slovensku.  

Práca z domu nevyhovuje každému 

Práca z domu je dlhodobo jedným z najžiadanejších benefitov z pohľadu uchádzačov. Mnohým poskytuje slobodu a riešenie praktických životných situácií bez toho, aby museli v práci absentovať. Aj preto sa hovorí, že zamestnanci, ktorí môžu využívať home office, sú vo svojich firmách šťastnejší. Platí to však aj v aktuálnej situácii, kedy je home office nútený a dlhodobý? Áno aj nie. 43 % firiem uviedlo, že ich zamestnanci sú šťastnejší a spokojnejší, ak pracujú z domu. Mnohí tak pociťujú väčšiu istotu, keďže eliminujú nevyhnutné stretávanie sa s ľuďmi na ceste do práce či v kanceláriách a budovách.

Naopak, každá štvrtá firma zaznamenala väčšiu nepohodu u svojich zamestnancov. Ako najväčšie nevýhody uvádzajú absenciu kolektívu, nevhodné podmienky na prácu, únavu a psychické problémy či narušený work life balans, kedy ľudia dorábajú robotu po večeroch. 64 % z opýtaných potvrdilo, že ich zamestnanci sa cítia menej prepojení s kolektívom. 

HR Pulse

Home office bude väčšou súčasťou nového normálu 

S tzv. home office revolúciou prichádzajú nové pohľady na tento benefit. Čoraz viac sa začína hovoriť o tom, či by mal alebo nemal zamestnávateľ prispievať zamestnancom na to, aby mohli prácu z domu vykonávať plnohodnotne. V tomto momente však takmer 3/4 z opýtaných zamestnávateľov takýto príspevok neposkytuje. Mnohí však zabezpečili zamestnancom technologické vybavenie ako počítač, myš, klávesnicu, monitor, prípadne umožnili zapožičanie nábytku z kancelárií (napríklad stoličky). Sú však aj takí, ktorí príspevok poskytujú, prípadne ho zaradili do rozpočtu na budúci rok.

HR Pulse

Práca z domu sa často skloňuje vo firmách aj v súvislosti s plánom na rok 2021. Teda aspoň v tých, ktoré už začali plánovať. Takmer štvrtina z firiem zapojených do dotazníka uviedla, že plán ešte len pripravuje. Už ale teraz vieme povedať, že nový normál bude vyzerať ako kombinácia práce z domu a práce v kancelárii. Vyjadrila sa tak takmer polovica firiem. Samozrejme, ide o firmy, ktoré takto fungovať môžu.

Pandémia ukázala, ktoré zručnosti treba rozvíjať 

Takmer 2/3 firiem, ktoré zdielali svoje skúsenosti v rámci HR Pusle prieskumu, definovali nové potreby vzdelávania či rozvoja firemnej kultúry. Ostatná tretina firiem nepociťuje, že by pandémia priniesla potrebu nových zručností pre ich zamestnancov. Z pohľad zamestnancov však iba necelých 30 % prejavilo zvýšený záujem o vzdelávanie.

Pozitívne však je, že vzdelávanie zamestnancov zostáva pre firmy prioritou a pandémia vo väčšine prípadov neukrátila z rozpočtov určených na rozvoj. 15 % firiem plánuje v roku 2021 zvýšiť investície do vzdelávania a polovica má pripravený rovnaký rozpočet, ako mala tento rok.

HR Pulse

HRisti pociťujú u zamestnancov potrebu rozvoja soft skills a digitálnych zručností 

Nový normál so sebou prináša nové prostredie a nové situácie, s ktorými sa musia vysporiadať zamestnanci, ale aj ich nadriadení či vedenie spoločnosti. Tomu zodpovedajú aj oblasti rozvoja, ktoré v súčasnosti vystúpili do popredia. Ľudia pracujúci v HR identifikovali oblasť  sebariadenia  (time  management, riadenie stresu) a rozvoj digitálnych zručností ako prioritné. Dôležité je tiež zamerať sa na komunikáciu, leadership a budovanie medziľudských vzťahov.

Na vzdelávanie zamestnancov firmy v súčasnosti využívajú najmä rôzne dostupné online možnosti. Pre rok 2021 chce 57 % opýtaných využívať kombináciu online a offline vzdelávania a u 28 % prevažujú online riešenia. 

HR Pulse

Aké témy dominujú v HR?  

Opýtali sme sa personalistov, aké 3 témy momentálne riešia v rámci svojich oddelení najčastejšie. Ide poskytnutie podpory manažérom, internú komunikáciu a mapovanie nálady a potrieb v rámci spoločnosti a kontrolu zavedených bezpečnostných a hygienických opatrení.

Ako je to u vás? Prežívate súčasnú situáciu podobne, alebo riešite niečo úplne iné? Dajte o tom vedieť svojim kolegom v rámci HR a zapojte sa do ďalšieho HR Pulse prieskumu. Sledujte Open HR Forum a Profesiu na sociálnych sieťach a zostaňte informovaní.

 

HR Pulse prieskum zastrešuje Open HR Forum a spoločnosť Profesia, jeho cieľom je mapovať aktuálnu situáciu vo firmách pôsobiacich na Slovensku. Do aktuálneho prieskumu sa zapojilo 122 spoločností, primárne stredné a veľké podniky. Najviac zastúpené odvetvia sú IT a telekomunikácie, bankovníctvo a poisťovníctvo a výroba.