Čo je lepšie ako vianočný večierok? Keď spolu budete oslavovať veľké aj čiastkové úspechy

Rady a tipy
29. novembra 2023
5/5
7 min

Oslavy vo firme alebo v tíme majú svoj zmysel a je škoda upnúť sa k jedinej párty iba na Vianoce. Slávnostné chvíle sú uznaním pracovných úspechov zamestnancov. Nie sú to vyhodené peniaze, ani stratený čas.

Dlhodobé prehliadanie dobrého pracovného výkonu môže viesť k vyhoreniu a strate motivácie, kým pochvala a ocenenie sú hnacím motorom pre dlhodobo kvalitnú prácu a zamestnaneckú lojalitu. Na udržanie výkonnosti jednotlivcov aj tímu je potrebné prejaviť uznanie za dobre vykonanú prácu. Takéto kroky posilňujú morálku, tímovú spoluprácu a angažovanosť. Pozrite sa na tipy, ktoré vám pomôžu vybrať tú správnu odmenu.

Oslavovať úspechy je dôležité

Oslava veľkých aj malých víťazstiev dáva zamestnancom pocit, že ich práca je cenená. Dôvody sa môžu líšiť podľa spoločností a ich zamerania, ale môžu vyzerať napríklad aj takto:

 • dokončenie projektu,
 • dosiahnutie cieľov, ako je splnenie predajných cieľov,
 • lepšie hodnotenie od zákazníkov,
 • prvý úspech nového zamestnanca.

Je dôležité si uvedomiť, že úspech môže pre každého zamestnanca znamenať niečo iné. Noví pracovníci môžu potrebovať častejší prejav uznania, aby si vybudovali sebadôveru a cítili sa ako platná súčasť tímu aj celej spoločnosti. Motivujúci môže byť piatkový spoločný obed celého tímu po ukončenom prvom pracovnom týždni nového člena. Vhodné je tiež aj len slovné uznanie, napríklad pri zvládnutí prvej samostatnej transakcie alebo po prvej úspešnej prezentácii.

Kedy je vhodné zorganizovať oslavu?

Oslavy na pracovisku môžu mať odlišnú podobu nielen v rôznych spoločnostiach, ale niekedy dokonca aj v rámci jednej firmy. Rozhodovanie o tom, kedy a čo oslavovať, môže byť náročné. 

 • Oslava každej maličkosti môže uznanie devalvovať a vzbudiť dojem, že dosiahnuť ocenenie nie je žiadny veľký problém. Navyše by skôr či neskôr stratila punc výnimočnosti a stala sa nudnou rutinou.
 • Kritériá by nemali byť nastavené ani príliš vysoko. Ak sa oslavujú iba mimoriadne udalosti, môže byť pre väčšinu zamestnancov nemožné dosiahnuť uznanie a zažiť pocit úspechu.
 • Stanovte si preto parametre na to, kedy je vhodné oslavovať, napríklad dosiahnutie určitých dôležitých míľnikov, ako je prekonanie stanovenej výšky predajov alebo dosiahnutie iného úspechu, významného pre spoločnosť. Zároveň nechajte priestor na uznanie za menšie prínosy, ako je dlhodobo dobrý pracovný výkon alebo prekonávanie osobných rekordov. 

Čo vyzdvihnúť v komunikácii?

Niekedy stačia pochvalné slová alebo e-mail, inokedy sa oplatí pridať jednorazový finančný bonus k mzde. Ponúkame niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť pri plánovaní osláv úspechov na pracovisku:

 1. Zoberte do úvahy osobnosť konkrétneho zamestnanca. Nie všetkým ľuďom vyhovuje rovnaký prejav uznania. Extroverti radi prevezmú ocenenie za svoj úspech pred celým kolektívom, ale introvertné osobnosti uprednostnia napríklad zmienku v hromadnom firemnom e-maile s malou odmenou, ako je napríklad darčekový poukaz.
 2. Vysvetlite dôvod ocenenia alebo oslavy. Akcii môžete dodať väčšiu zmysluplnosť tým, že presne popíšete jej dôvod. Ak napríklad najlepší predajca prekonal predchádzajúci rekord, môžete vyzdvihnúť to, aký prínos majú podobné predajné úspechy pre celú spoločnosť.
 3. Všímajte si tím aj jednotlivcov. Je dôležité oceniť ako tímové, tak aj individuálne úsilie. Kolektívna práca je dôležitá a mala by byť ocenená, hlavne ak sa na dosiahnutí úspechu podieľali všetci členovia rovnakou mierou. Rovnako významné je však prejaviť uznanie aj jednotlivcom, aby vedeli, že vnímate ich individuálnu snahu. Niekedy majú vedúci tímov snahu privlastniť si kolektívny úspech. Venujte pozornosť tejto veci a nedovoľte, aby došlo k nespravodlivým krokom.
 4. Nečakajte na určitý termín. Pracovné úspechy môžete oslavovať kedykoľvek, nie je potrebné čakať na konkrétny termín, ako je každoročný firemný večierok alebo napríklad koniec štvrťroka. Ocenenie úspechov bezprostredne po tom, čo nastanú, môže vo veľa veciach pomôcť, napríklad snahe o dosiahnutie nových ambicióznejších cieľov či posilnenie zmysluplnosti celej akcie.

Tip: Ako osláviť úspech virtuálne?
Ak váš tím pracuje na diaľku a každý z jeho členov je na inom mieste, potom oslava môže prebehnúť počas online stretnutia so slovným uznaním, pričom členom tímu môžete nechať doručiť domov darček či napríklad špecialitu zo známej reštaurácie.

Nárazové akcie nemajú správny efekt

Veľké oslavy sú efektné, ale nezabudnite prejavovať uznanie počas celého roka aj za menšie úspechy. Príležitostné ocenenie alebo nákladná oslava sa môžu zdať ako neúprimný krok, ak zamestnanci nedostávajú ocenenia a pochvaly aj inokedy. Vytvorenie prostredia, ktoré zavedie do praxe uznanie a odmeny pre dobrých zamestnancov, môže zlepšiť morálku. Spokojní pracovníci podávajú lepšie výkony a majú pocit spolupatričnosti so spoločnosťou, ktorá ich úsilie takto oceňuje.

Odmeňovanie dobrých zamestnancov a tímových výkonov nemusí byť drahé a finančné rozpätie je možné prispôsobiť významu oceňovaného úspechu. Napríklad pre zamestnanca, ktorý oslavuje určité výročie pôsobenia vo firme, vyberte darčekový poukaz, kým pre tím, ktorý dokázal prekonať predajný rekord alebo ktorého úsilie viedlo k získaniu dôležitej zákazky, pripravte veľkolepejšiu udalosť. Nemusí to hneď byť švédsky stôl a zábava do rána, ale postačí aj e-mail napríklad v tomto znení: „Ahoj všetci, rád by som sa vám poďakoval za to, čo ste dokázali. Viem, že to bola pekná drina a museli ste naozaj zabrať, aby sme urobili všetko včas, ale zvládli sme to. Takže v piatok máme slávnostný obed. Ďakujem veľmi pekne za vašu dobrú prácu.“ 

A na záver rýchle zhrnutie „pravidiel osláv“:

 • Nie sú len Vianoce. Nájdite dôvody, čas a priestor na priebežné oslavy úspechov vo firme.
 • Nie sú len veľké úspechy. Často si zaslúžia pozornosť aj čiastkové kroky alebo mimoriadne maličkosti.
 • Nie sú len výsledky. Vyberajte to podstatné, čo si zaslúži ocenenie, môže to byť pokrok, snaha, osobný vklad.
 • Nie sú len  peniaze. Peňažné bonusy k výplate sú fajn, ale oceniť a osláviť úspechy môžeme aj pochvalou, darčekom, obedom, spoločnou akciou.

Ak sa vám podarí vo vašej firme zaviesť oslavovanie úspechov, nezabudnite to osláviť!

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku