Kde je najviac benefitov? Po Bratislave sa podmienky výrazne zlepšujú aj v Košiciach. Firmy motivujú ľudí, aby zostali na východe

8. septembra 2019
4 min

Analýza portálu Platy.sk sleduje rozšírenosť zamestnaneckých benefitov vo firmách na Slovensku. Tá potvrdzuje, že atraktívne výhody sú rozšírené aj na východnom Slovensku.

Portál Platy.sk sleduje priemerné mzdy na Slovensku a vývoj ponúkaných nefinančných benefitov. Tento web patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Najviac benefitov v Bratislave a Košiciach

Zamestnanecké benefity sú najviac rozšírené v hlavnom meste. V Bratislave a okolí je podľa našich štatistík iba 18,55 percenta zamestnancov, ktorí nemajú k dispozícii žiadne výhody. Na druhom konci je Prešovský kraj. V tomto regióne je takmer tretina pracovníkov, ktorí vo svojom zamestnaní nemajú spomínané plusy.

Zaujímavý pohľad prinášajú štatistiky na druhom mieste. Po Bratislave sú totiž nefinančné benefity najrozšírenejšie v druhom regióne na východnom Slovensku. V Košickom kraji je aktuálne 25,54 percenta zamestnancov, ktorí nemajú žiaden benefit.

Z hľadiska benefitov sú Košice druhé najatraktívnejšie

Rebríček konkrétnych miest ukazuje, že najatraktívnejšími miestami na prácu sú z pohľadu zamestnaneckých benefitov Bratislava a Košice.

Percentuálny podiel zamestnancov v Košiciach, ktorí majú benefity, pritom rastie pomerne rýchlo. Kým v roku 2017 tu evidoval portál Platy.sk 24,76 percenta pracovníkov bez benefitu, v roku 2019 je už toto číslo nižšie a predstavuje 21,14 percenta.

Údaje tak potvrdzujú zvýšenú snahu košických zamestnávateľov motivovať domácich pracovníkov na to, aby pracovali radšej doma na východnom Slovensku a neodchádzali za prácou inam. Snaha firiem je viditeľná aj vďaka vysokému záujmu zamestnávateľov o Profesia days Košice. Tretí ročník sa koná už 26. septembra v Spoločenskom pavilóne a spoločnosť Profesia vníma zvýšenú snahu tamojších zamestnávateľov o tvorbu dobrého mena a komunikácie s miestnymi uchádzačmi. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 70 zamestnávateľov, na druhom sa predstavilo vyše 100 firiem.

Okresy, kde väčšina zamestnancov benefity nemá

Úplne iná situácia je napríklad v Medzilaborciach. Štatistiky ukazujú, že ide o okres, v ktorom sú benefity najmenej rozšírené. Ukazuje sa, že väčšina zamestnancov tu žiadne nefinančné benefity nemá.

Podobná situácia je aj v Sobranciach a Snine.

Firmy podporujú najmä neformálne stretnutia

Najrozšírenejším zamestnaneckým benefitom na Slovensku sú firemné akcie. Neformálne stretnutia kolegov mimo práce má k dispozícii viac ako 40 percent zamestnancov v hlavnom meste a okolí. Na ďalších dvoch miestach skončil Trenčiansky a Košický kraj.

Na druhej strane rebríčka je opäť Prešovský kraj. V tomto regióne má tento benefit k dispozícii necelá štvrtina pracovníkov.

Trendom je viac voľnosti

V súvislosti s nástupom mileniálov na trh práce sa rokmi zmenili aj požiadavky zamestnancov. Ukazuje sa, že medzi benefitmi, ktoré ľudí lákajú najviac, sú najmä tie, čo súvisia s väčšou voľnosťou. Aj z tohto dôvodu ponúkajú firmy čoraz častejšie výhody ako flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu.

Aktuálne platí, že flexibilnú pracovnú dobu má až 38 percent zamestnancov v Bratislave a takmer 31 percent v Košiciach.

Keď sa pozrieme na percentuálny podiel pracovníkov, ktorí majú k dispozícii home office, môžeme vidieť, že na prvých dvoch priečkach je zhodne bratislavský a košický región. Odstup od krajov s dvoma najväčšími mestami a zvyškom Slovenska je však veľmi citeľný. Oproti 30 percentám bratislavských zamestnancov a 20 percentám pracovníkov z košického regiónu má napríklad v Prešovskom kraji k dispozícii tento benefit iba necelých 8 percent pracovníkov.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Benefity #Košický kraj