Mileniáli majú záujem o špecializované pozície. Problémom môžu byť pre firmy v cestovnom ruchu a poľnohospodárstve

7. augusta 2018
3 min

Dôležitosť mileniálov je na trhu práce stále výraznejšia. Táto skutočnosť môže byť problematická najmä pre odvetvia ako cestovný ruch, textilný priemysel, či poľnohospodárstvo, ktoré sú na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku mimo záujmu tejto skupiny ľudí.

Požiadavky generácie Y sú pre personalistov stále väčšou témou. Ľudia narodení v rokoch 1980 až 1995 už totiž nie sú označovaní za juniorov, ale na trhu práce tvoria stále dôležitejšiu skupinu pracovníkov. Tejto téme sme sa venovali aj v nedávnom Paylab data research, kde sme sledovali trendy z hľadiska požadovaných benefitov. Spoločnosť Profesia sa teraz pozrela, ako sa táto skupina ľudí správa na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku.

Enormný podiel mileniálov v zákazníckej podpore

Záujmy mileniálov by mali sledovať najmä firmy so zamestnancami v zákazníckej podpore. Ukazuje sa, že až 42 percent uchádzačov, ktorí reagujú na Profesia.sk na tieto miesta, sú práve ľudia v tejto vekovej kategórii.

Mileniáli majú tiež veľký záujem o prácu v technike a rozvoji, manažmente, HR, či v bankovníctve.

Nezáujem o poľnohospodárstvo, či cestovný ruch

Naopak ľudia, ktorí sa dátumom narodenia zaraďujú do generácie Y majú najmenší záujem o prácu v poľnohospodárstve, službách, či v textilnom priemysle.

Problém s nezáujmom mileniálov môže trápiť aj zamestnávateľov v cestovnom ruchu. Neustále rastúce odvetvie na Slovensku nie je pre týchto ľudí zaujímavé tak, ako napríklad bankovníctvo, či pozície v HR.

Záujem o špecializované pozície

Pozície, ktoré majú momentálne na Profesia.sk najvyšší podiel uchádzačov mileniálov, sa dajú charakterizovať ako špecializované s požiadavkou vysokoškolského vzdelania.

Na prvých troch miestach môžeme vidieť pozície v IT, finančníctve a bankovníctve.

V jazykových zdatnostiach prekonávajú predošlú generáciu

Z databázy životopisov na Profesia.sk môžeme usúdiť, že 84 percent mileniálov deklaruje, že ovláda angličtinu. Jej znalosť je u mileniálov lepšia ako je to pri generácii X, kde znalosť tohto jazyka uvádza zhruba 65 percent ľudí.

Ešte väčší podiel anglicky hovoriacich má generácia Z, ktorú však významná účasť na trhu práce ešte len čaká.

Lepšie jazykové znalosti potvrdzujú mileniáli v porovnávaní s generáciou X aj pri ovládaní nemčiny. V životopisoch uvádza jej ovládanie 52 percent mileniálov. Zaujímavosťou však je, že takýto pozitívny vývoj nemecky hovoriacich už nevidíme pri generácii Z. Naopak, môžeme usúdiť, že podiel ľudí, ktorí ovládajú nemecký jazyk sa pri mladších ročníkoch znižuje.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
#Cestovný ruch #Poľnohospodárstvo #Trh práce