Najviac home officu vidíme v IT, najmenej v cestovnom ruchu. Slováci tvrdia, že doma pracujú rovnako, či dokonca sú produktívnejší ako na pracovisku

7. apríla 2020
3 min

Práca z domu je najčastejším opatrením, ktoré volia zamestnávatelia na Slovensku v týchto mimoriadnych dňoch. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Najvyšší podiel zamestnancov s home officom môžeme vidieť v informačných technológiách, najnižší v gastre a cestovom ruchu.

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 914 respondentov. Údaje sa zberali od 18. do 30 marca 2020. Portál Platy patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Takmer polovica respondentov pracuje z domu

Práca z domu je aktuálne najrozšírenejšie opatrenie, pomocou ktorého sa zamestnávatelia na Slovensku snažia o predídenie šírenia vírusu Covid 19. Aktuálne pracuje z domu viac ako 47 percent respondentov.

Na ďalších miestach skončili opatrenia priamo na pracovisku. Viac ako 28 percent respondentov odpovedalo, že aktuálne navštevuje pracovisko, kde sú zvýšené hygienické normy. Viac ako dvanásť percent ľudí uviedlo, že pre mimoriadnu situáciu momentálne vôbec nepracujú.

Medzi opýtanými sme zaznamenali aj takmer sedem percent respondentov, ktorí tvrdia, že ich zamestnávateľ nepriniesol na pracovisko žiadne opatrenia.

Ľudia oceňujú možnosť pracovať z domu

Výsledky prieskumu portálu Platy.sk ukazujú, že väčšina ľudí oceňuje, prípadne by ocenila možnosť pracovať v súčasnej situácii z domu. Takúto odpoveď uviedlo viac ako 56 percent ľudí.

Viac ako tretina respondentov uviedla, že majú prácu, ktorú nie je možné vykonávať z domu.

Najmenej v cestovnom ruchu najviac v IT

Odvetvia s najvyšším počtom respondentov, ktorí uviedli, že ich typ práce nie jej možné robiť z domu, sú najmä cestovný ruch a gastro, výroba alebo doprava a špedícia.

Naopak, keď sa pozrieme, v akých odvetviach pracujú ľudia, ktorí odpovedali, že aktuálne pracujú z domu, ide najmä o informačné technológie, marketing alebo ekonomiku a financie.

Slováci pracujú doma rovnako či dokonca viac ako na pracovisku

Takmer 60 percent respondentov uviedlo, že počas práce z domu pracujú rovnako alebo sú dokonca produktívnejší ako na pracovisku.

Oproti nim iba 18 percent respondentov priznáva, že doma majú problém s koncentráciou a takmer sedem percent ľudí uvádza, že prácu z domu považujú za príležitosť, keď môžu pracovať menej.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Home office #Korona