Profesia predstavuje celoslovenský komplexný projekt pre uchádzačov s autizmom, ADHD či dyslexiou

21. novembra 2022
5/5
4 min

Spoločnosť Profesia pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením vďaka svojmu programu Výpomoc so srdcom. Ten po štyroch rokoch pôsobenia prichádza s novým projektom Profesia Lab. Projekt vzniká vďaka spolupráci s medzinárodnými odborníkmi a ľuďom poskytne vedecky overený model tréningu.

Program Výpomoc so srdcom spája uchádzačov o prácu s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením so zamestnávateľmi, ktorí chcú dať príležitosť tejto skupine ľudí. Program spustila Profesia ešte v októbri 2022. Po viac ako štyroch rokoch chce spoločnosť posunúť prácu s ľuďmi so špecifickými potrebami ďalej. Súčasťou Výpomoci so srdcom bude preto od januára 2023 nový projekt Profesia Lab. Ten bude riešiť zamestnávanie ľudí s autizmom, ADHD, dyslexiou a dyskalkúliou.

„Dozrel čas, aby vznikol celoslovenský model spolupráce medzi zamestnávateľmi a lokálnymi partnermi, ktorí pracujú s ľuďmi so znevýhodnením. Vychádzame z mnohých dát, vlastných pilotov, kvalitatívnych prieskumov na Slovensku, ako aj príkladov dobrej praxe zo zahraničia,“ vysvetlila CSR manažérka spoločnosti Profesia Anna Podlesná.  

Predstavenie na unikátnom medzinárodnom podujatí

Profesia Lab bude verejnosti predstavený v utorok 22. novembra na medzinárodnej konferencii Neurodiverzita na pracovisku v Bratislave v priestoroch Styla Event Hall. Program začína o 14:00 a podujatie otvorí riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.

Cieľom konferencie je poskytnutie komplexných informácií k téme zamestnávania ľudí s neurovývinovými odlišnosťami. Podujatie prinesie unikátne skúsenosti zo zahraničia, ako vyzerá efektívna práca s touto skupinou ľudí. Na podujatí vystúpi napríklad profesorka a expertka kariérového poradenstva Michigan State University Connie Sung, programová manažérka pre akvizíciu rozmanitých talentov Dell Technologies Danielle Biddick a mnoho ďalších.

Účasť je zadarmo. Prezenčná kapacita podujatia je plná, event je však dostupný aj online. Kompletný program a online prístup je možné získať TU.

Spolupráca Profesie a medzinárodných odborníkov

Profesia Lab vzniká vďaka spolupráci spoločnosti Profesia s odborníkmi zo zahraničia. Projekt využíva vedecké poznatky a postupy pri zamestnávaní ľudí s autizmom, ADHD, dyslexiou a dyskalkuliou a aplikuje ich aj na ďalšie typy znevýhodnení na otvorenom trhu práce.

Podľa Profesie ide o dôležitý krok v zlepšovaní pracovných možností pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Presné štatistiky v našej krajine absentujú, v Profesii však podľa dostupných dát veríme, že približne 155-tisíc ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie by na Slovensku mohlo pri správnom začlenení pracovať,“ zdôraznila Anna Podlesná.

Ako bude Profesia Lab fungovať?

Výučba programu sa rozdeľuje na dve skupiny. Prvou sú uchádzači so zdravotným znevýhodnením. Profesia Lab im prvé štyri mesiace ponúkne unikátny ASSET program. Ide o vedecky vyvinutý tréning mäkkých zručností z USA, ktorý vznikol špeciálne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Druhou skupinou sú firmy so záujmom o zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a organizácie či jednotlivci so záujmom o výučbu pracovného koučingu v tejto oblasti. Prvé štyri mesiace sú zamerané na obhliadky vo firmách, spoznanie charakteru práce a zlaďovanie individuálnych potrieb firiem a uchádzačov.

Od mája do októbra sú aktivity Profesia Labu ovplyvnené zisteniami z predošlých mesiacov. Naplánované sú exkurzie uchádzačov vo firmách, zmapovanie potenciálu uchádzačov vykonávať identifikované praxe, príprava na výberový proces či začleňovanie na pracovisku.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením, firmy či koučovia sa môžu do pilotu Profesia Labu prihlasovať do 10. decembra.

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová

+421917697726

nikola.richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
Hodnotenie článku