8. októbra 2021

Stanovisko spoločnosti Profesia k návrhu ministra hospodárstva

Od štvrtka 7. októbra sa v médiách šíri informácia o návrhu ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten sa vyjadril, že z dôvodu optimalizácie výdavkov štátu by zrušil úrady práce, pretože prácu môžu ľudia hľadať na internete – konkrétne na Profesia.sk.

Aby sme predišli akýmkoľvek nedorozumeniam, rozhodli sme sa reagovať.

Naše stanovisko:

V prvom rade treba zdôrazniť, že Profesia nebola oslovená a až do vyhlásenia pána ministra sme o tomto návrhu nemali žiadnu vedomosť. Určite nás teší, že postavenie Profesie na slovenskom trhu práce je tak významné, že nás aj vládni predstavitelia berú za dôležitejších partnerov ako desaťročia fungujúce inštitúcie. Zároveň však treba dodať, že zmysel úradov práce nie je iba v hľadaní pracovného uplatnenia. Spomenieme napríklad aktuálne veľmi potrebnú prípravu uchádzačov na nové podmienky trhu, vytváranie možností a podpora absolventov, vyplácanie ľudí s nárokom na finančné dávky a ďalšie.

Diskusia o budúcnosti úradov práce a o optimalizácii ich počtu by mala začínať diskusiou o neštátnych službách zamestnanosti. Nielen Profesia, ale aj veľké množstvo personálnych agentúr či ďalších firiem už dnes v mnohom dopĺňajú a čiastočne aj suplujú agendu úradov práce.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]