Veľká analýza platov v pracovných ponukách: Mzdy sa zvýšili pri vyše 300 pozíciách

2. novembra 2021
4 min

Najnovšia analýza portálu Profesia.sk potvrdzuje, že mzdy v ponukách sa za posledné obdobie zvýšili pri väčšine pozícií. Medzi odvetviami, kde rástli platy najvýraznejšie, sa nachádza aj cestovný ruch, gastro a hotelierstvo.

Priemerný plat v ponukách práce, ktoré uverejnili firmy v treťom kvartáli 2021, predstavoval 1 223 eur v hrubom. Podľa dát najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk je to o 4 eurá viac ako priemer z druhého štvrťroka.

Profesia vo svojej minuloročnej analýze informovala, že zamestnávatelia v treťom štvrťroku výrazne znižovali ponúkané mzdy. Aktuálna situácia je už stabilnejšia.

Mzdový výkyv priniesol iba prvý kvartál 2021. Priemerná mzda, ktorú firmy uverejňovali do ponúk, predstavovala 1276 eur v hrubom. Je to o 53 eur viac ako v súčasnosti. Túto situáciu spôsobila najmä odlišná štruktúra pracovných inzerátov. Počas prvého kvartálu platili na Slovensku opatrenia, ktoré ovplyvnili napríklad cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Počas tohto obdobia predstavovali inzeráty z tohto sektora iba 1,2 percenta z celej ponuky. V treťom kvartáli už podiel narástol na 5,1 percenta.

Počas prvého štvrťroka sa zároveň zvýšil podiel ponúk v IT. Tento sektor tvoril až 17,4 percenta z celej ponuky. V treťom kvartáli je to už iba 12,5 percenta. Táto skutočnosť ovplyvnila aj priemernú ponúkanú mzdu. Počas prvého kvartálu bol priemerný ponúkaný plat vyšší aj preto, že zamestnávatelia uverejňovali menej ponúk na pozície s nižším platom (napr. cestovný ruch) a viac ponúk s nadpriemernými mzdami (napr. IT).

Väčšina okresov si mzdovo polepšila

Spomedzi 40 odvetví sa vo väčšine prípadov zvyšovali platy. Presne 30 sektorov eviduje oproti druhému kvartálu vyššie čísla garantovaných zárobkov. V desiatich prípadoch sa platy jemne znížili. Najväčší pokles bol v chemickom priemysle, kde zamestnávatelia ponúkali v priemere 1178 eur v hrubom. Oproti predošlému obdobiu ide o pokles o 4 percentá.

Najvýraznejšie medzikvartálne zvýšenie platov zaznamenalo vodohospodárstvo a životné prostredie. Mzdy sa tu oproti predošlému obdobiu zvýšili o takmer desatinu na 1294 eur. Platy v ponukách rástli výrazne tiež v textilnom a odevnom priemysle, umení či v prekladateľstve.

Pomerne výrazne si polepšil aj cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. V tomto prípade je to vôbec po prvý raz, čo priemerná ponúkaná mzda v tomto sektore pokorila hranicu tisíc eur. Inzeráty na Profesii ponúkali v priemere 1005 eur v hrubom.

Sektory, kde stúpajú platy kontinuálne

Počas rovnakého obdobia pred rokom platilo, že iba v dvoch odvetviach (IT a služby) sa platy v ponukách kontinuálne zvyšovali každý štvrťrok. Zdá sa, že protipandemické opatrenia robia problémy stále menej sektorom. Dnes je ich už 12.

Pozície, kde sa platy menili najviac

Pohľad na konkrétne pozície potvrdzuje, že nálada na trhu práce je oproti minulému roku pozitívnejšia. Spomedzi 523 pozícií sa mzda oproti druhému kvartálu zvýšila až v 337 prípadoch.

Najväčšiu pozitívnu zmenu vidieť pri inzerátoch na trénerov a trénerky. Ponúkaná mzda sa tu navýšila až o 22 percent.

Zamestnávatelia oproti druhému kvartálu ponúkali výrazne vyššie platy aj v inzerátoch na progmátorov/ky priemyselných strojov, vedúcich/e dopravy či autoklampiarov/ky.

Naopak, v prípade energetikov/čiek sa ponúkané mzdy menili smerom nadol. Oproti druhému kvartálu klesli o 17 percent. Podobne to bolo aj v prípade sociálnych pracovníkov/čiek, advokátov/tiek či hostesov/siek.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Analýza #Platy