Informáciu o plate nájdeme v drvivej väčšine ponúk. Uchádzači by však napriek tomu nemali podceniť prípravu na pohovor

28. mája 2020
5 min

Najnovšia správa portálov Profesia.sk Platy.sk odhaľuje, čo všetko dokážu ľudia zistiť z pracovnej ponuky a o aké dodatočné informácie je zo strany Slovákov najväčší záujem. Ponúkaný plat možno nájsť v drvivej väčšine pracovných inzerátov. Spôsoby zverejňovania sú však rôzne.

Zhruba 94 percent. Toľko je ponúk na pracovnom portáli Profesia.sk, ktoré v roku 2020 obsahujú informáciu o plate.

Novela o povinnom zverejňovaní platov v ponukách platí od mája 2018. Existujú však výnimky, na ktoré sa nevzťahuje. Medzi nimi sú napríklad prípady, keď firma hľadá živnostníkov, ponuky od verejných inštitúcií alebo zahraničné pracovné inzeráty. Práve to je dôvod, prečo najväčší pracovný portál eviduje vyše 6 percent ponúk, kde informácia o plate chýba.

Rôzne spôsoby zverejňovania

Spôsoby podávania informácií o platoch sú rôzne. Nie každý napríklad uverejňuje mesačnú mzdu. Podľa údajov portálu Profesia.sk zhruba 84 percent ponúk uvádza mesačný plat, nasleduje desatina inzerátov s hodinovou mzdou. Medzi ponukou nájdeme aj inzeráty zamestnávateľov so mzdou za výkon. Z tohto dôvodu je pre ľudí často zložité porovnávať jednotlivé ponuky medzi sebou.

Iba jedno percento inzerátov uvádza minimálnu mzdu. Medzi najčastejšie spôsoby zverejňovania platu patrí mzdové rozmedzie, ktoré môžeme nájsť v približne 45 percentách ponúk, v ktorých sa nachádza informácia o plate.

Priemerné platy zisťujú najčastejšie pri najinzerovanejších pozíciách

Platy v ponukách priniesli počas dvoch rokov uchádzačom viac informácií. Zároveň však treba zdôrazniť, že uverejňované čísla často nezmenili spôsob diskutovania o plate na pracovných pohovoroch. Uchádzači by sa preto mali pripraviť na to, že veľká časť personalistov sa ich na konci pohovoru spýta na očakávaný plat.

Portál Platy.sk odporúča ľuďom zistiť si o platoch čo najviac informácií. Už 13 rokov ponúka Slovákom bezplatnú možnosť poskytnutia priemerného platu na konkrétnych pozíciách, ktoré sú ešte prispôsobené podľa regiónov, dosiahnutého vzdelania či rokov praxe.

V súčasnosti platí, že Slováci zisťujú priemerné platy najčastejšie na pozíciách ako je administratívny pracovník, predavač a skladník.

V roku 2020 je na portáli Platy.sk najväčší záujem o informácie na pozíciách, ktoré patria medzi najinzerovanejšie na našom najväčšom pracovnom portáli.

Dôležité je nepodcenenie prípravy na pohovor (…aj keď je online)

Keď má uchádzač dostatok informácií o priemernom plate na pozícií, na ktorú sa hlási, je dobré, ak s týmto číslom pracuje. Portál Platy.sk odporúča uchádzačom zvoliť si mzdové rozmedzie, ktoré má priemernú mzdu niekde v strede. Keď na konci pracovného pohovoru príde otázka o tom, akú mzdu si uchádzač predstavuje, najvyššiu sumu uvedie v prípade, keď mu pohovor vyšiel, naopak, najnižšiu vtedy, keď stretnutie nedopadlo najlepšie.

V prípade, že sa uchádzač pripravuje na pracovný pohovor platí, že netreba zabúdať na zistenie si informácií nielen o danom pracovnom mieste, ale aj o zamestnávateľovi. Uchádzači by sa mali tiež pripraviť na to, že pracovný pohovor nemusí prebiehať osobne. Spoločnosť Profesia 16. marca predstavila novinku – video pohovory. Služba mala slúžiť firmám a uchádzačom na to, aby sa počas mimoriadnej situácie zjednodušila a taktiež urýchlila možnosť absolvovania pohovorov.

Príprava na video pohovor by mala byť takmer rovnaká, ako keď stretnutie prebiehal online. Uchádzači by si však okrem toho mali dávať pozor na výber vhodného tichého miesta, uistenie sa, že sa počas pohovoru nevybije zariadenie a najmä vyhradenie času, počas ktorého sa bude uchádzač venovať iba personalistovi. Je tak dobré stíšiť si telefón a odložiť ostatné povinnosti.

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Platy