S čím majú Slováci najväčší problém pri home office a čo im pomáha? Dáta pre firmy, ako zlepšiť nielen pracovný život svojim zamestnancom

25. októbra 2021
5 min

Až 42 percent Slovákom pandémia negatívne zasiahla pracovný život. Potvrdil to prieskum HR Pulse, ktorý realizovala Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum. Predošlá správa z prieskumu potvrdila, že ľudia nechcú chodiť každý deň do práce. Zároveň však priznávajú, že sústredenie doma či zosúladenie súkromia s prácou sú problém.

Prieskum HR Pulse realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum. Celkovo v ňom odpovedalo 3 202 respondentov.  Do realizácie sa zapojili aj partnerské spoločnosti Adecco, Manpower Group, SWAN a The Bridge. Údaje do prieskumu sa zberali od 16. júna do 31. augusta 2021. Celkovo sa zapojilo 3 203 respondentov na Slovensku.

V čom nás negatívne zasiahla pandémia?

Práca. Toto bola najčastejšia oblasť, ktorú označili respondenti za najviac negatívne ovplyvnenú pandémiou. Odpoveď potvrdilo až 42 percent ľudí.

Vyše tretina ľudí priznala tiež negatívne dopady na súkromie, pričom Slováci často označovali aj problémy v štúdiu a vo finančnej oblasti.

Neviete si ustrážiť pracovnú dobu? Nie ste sami…

Ak si zamestnanec nevie počas home officu ustrážiť svoju pracovnú dobu, môže si byť istý, že v tom nie je sám. Práve túto oblasť označovali Slováci ako najviac náročnú. Tento problém má až 41 percent Slovákov.

Ďalších 30 percent respondentov prezradilo, že ich počas práce z domu trápi neschopnosť sústrediť sa. Oblasti, ktoré nám počas home officu robia najväčší problém, sú tiež zladenie rodiny a práce, vytvorenie pracovného priestoru či udržiavanie kontaktu s kolegami.

Naopak, z prieskumu vyplynulo, že Slováci nemajú takmer žiadne problémy s novými požadovanými digitálnymi zručnosťami a dohadovaním stretnutí online. Na tieto veci si pracovníci zvykli a vedia sa im prispôsobiť.

Veľká časť ľudí sa začala viac zaujímať o duševné zdravie

O duševnom zdraví sa rozpráva čoraz viac a svoj psychický stav rieši stále viac Slovákov. Až 41 percent respondentov potvrdilo, že sa počas pandémie začali zaujímať o informácie o duševnom zdraví.

Táto téma zasiahla najviac ľudí do 29 a do 39 rokov. Vo vekovej skupine od 18 do 29 rokov sa o duševné zdravie počas koronakrízy začala zaujímať takmer polovica respondentov.

Najnižší podiel vidíme vo veku od 40 do 49 rokov. Záujem o informácie o duševnom zdraví narástol však pomerne výrazne aj tu. Viac pozornosti týmto témam venuje viac ako tretina ľudí.

Čo ľuďom pomáha a firmy by sa na to mali zameriavať?

Prieskum Profesie a iniciatívy Open HR fórum zisťoval u Slovákov aj veci, ktoré im pomáhajú s motiváciou počas práce z domu. Ide o dôležitý impulz pre zamestnávateľov, ktorí môžu prispôsobiť pracovné podmienky tak, aby pracovali efektívnejšie a zároveň podporovali ich duševné zdravie.

Viac ako polovica Slovákov v prieskume potvrdila, že najväčšou podporou je pre nich najmä flexibilný pracovný čas so zohľadnením súkromných potrieb. Voľné pravidlá ľuďom zaručujú, že počas dňa si svoje osobné veci a prácu môžu rozložiť podľa svojich predstáv.

Slovákom, ktorí pracujú z domu, pomáha tiež samostatnosť a dôvera firmy pri riešení úloh, vhodné technické vybavenie, pravidelná interná komunikácia či online vzdelávanie.

Čo robí Slovákom pri home office najväčší problém?

Na negatíva pri home office poukazujú najviac ľudia, ktorí nežijú sami. Najväčším problémom zamestnancov je práve vyrušovanie ostatnými členmi domácnosti. Túto možnosť uviedlo až 38 percent opýtaných.

Negatívny vplyv na výkon má podľa Slovákov tiež nedostatočné vybavenie či malé priestorové možnosti na prácu.  

Medzi najčastejšími odpoveďami sa objavila tiež nevyhovujúca spolupráca s manažérom. Presne 15 percent respondentov potvrdilo, že malo problém s nedostatočnou komunikáciou s nadriadeným. Ďalších 11 percent má problém s nedostatočným vedením. 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Home office #Prieskum