Slovenské rodiny čoraz viac využívajú služby opatrovateliek detí

4. mája 2016
5 min

Záujem o opatrovanie detí zo strany rodín, ale aj opatrovateliek stúpa. Rodiny sa čoraz viac obracajú na služby opatrovateliek a babysitteriek, ktoré im pomáhajú s povinnosťami a starostlivosťou o deti. Predpokladáme, že v prípade zachovania stúpajúceho trendu v raste ponúk na opatrovanie detí by sa ich počet oproti minulému roku mohol zvýšiť o 23 %. Slováci najčastejšie hľadajú opateru pre jedno až dve deti vo veku od 1 do 3 rokov. Počas materskej či rodičovskej dovolenky si prostredníctvom portálu Domelia.sk privyrába zhruba 13% žien.

Rola „matky“ nie je vôbec jednoduchá, nielen kvôli neustálej starostlivosti, ktorú deti v mladšom veku potrebujú, ale aj kvôli dileme, ktorej matky často čelia. Tá súvisí práve s návratom do práce po materskej či rodičovskej dovolenke. Na jednej strane ženy, ktoré sa po rodičovskej dovolenke potrebujú vrátiť späť do práce, na strane druhej obmedzená kapacita v predškolských zariadeniach. Trend opatrovania detí, ktorý je v zahraničí už samozrejmosťou, neustále rastie aj na Slovensku. Rodiny s deťmi sa čoraz viac obracajú na služby opatrovateliek a babysitteriek, ktoré im pomáhajú s povinnosťami a starostlivosťou o deti.

Domelia.sk predpokladá 23 % medziročný nárast ponúk na opatrovanie detí

Prostredníctvom portálu Domelia.sk sledujeme, že rodiny najčastejšie využívajú služby na opatrovanie detí. Ide hlavne o celodenné a večerné stráženie detí, babysitting, au-pair služby, prípadne sprievod detí na krúžky či opatrovanie chorého dieťaťa.

tabulka_1

Momentálne tvoria ponuky na opatrovanie detí 40 % z celkového počtu inzerovaných služieb na portáli Domelia.sk. Záujem o opatrovanie detí sa neustále zvyšuje. Od roku 2013 rástol počet ponúk na opatrovanie detí výrazným tempom. Predpokladáme, že v prípade zachovania stúpajúceho trendu v raste ponúk na opatrovanie detí sa ich počet oproti minulému roku zvýši o 23 %.

Slováci najčastejšie hľadajú opateru pre jedno až dve deti vo veku od 1 do 3 rokov

Rodiny najčastejšie potrebujú starostlivosť o svoje potomstvo na pravidelnej alebo nepravidelnej báze.  Nárazové opatrovanie v nepravidelných intervaloch požaduje v inzerátoch 40 % rodín a ďalšia rovnako veľká skupina rodičov preferuje pravidelné celodenné opatrovanie detí. Slováci najčastejšie hľadajú opateru pre jedno až dve deti vo veku od 1 do 3 rokov. Zo služieb poskytovaných opatrovateľmi sú vyhľadávané najmä prechádzky či sprievod na detskom ihrisku, ukladanie detí na spánok, ale aj bežné upratovanie detskej izby. Kreativita a hravosť v prístupe k deťom patria k najčastejším kritériám, ktoré rodičia očakávajú od opatrovateliek, tieto dodatočné zručnosti vyžaduje až 62 % z celkového počtu inzerátov.

tabulka_3

Profily opatrovateliek rastú každým rokom v priemere o 25 %

Tri štvrtiny ľudí, ktorí poskytujú pomoc v domácnosti cez portál Domelia.sk, chcú opatrovať deti. Od začiatku roka sledujeme rastúci trend v počte pribúdajúcich profilov opatrovateliek, za každý mesiac pribudlo na portáli v priemere 300 ľudí, ktorí majú záujem starať sa o deti. Už v roku 2014 sa záujem o opatrovanie detí takmer zdvojnásobil a odvtedy narastá v priemere o 25 % každým rokom.

tabulka_2

Počas materskej alebo rodičovskej dovolenky si privyrába vyše 13 % žien

O tom, že ženy nechcú stratiť príjem počas materskej dovolenky, svedčí nielen záujem o služby opatrovateliek, ale aj samotné mamičky na rodičovskej dovolenke zúročujú čas strávený so svojím dieťaťom tak, že poskytujú opateru cez portál Domelia.sk. Z aktuálneho počtu 5 000 profilov si takto popri materskej alebo rodičovskej dovolenke privyrába až 13 % pomocníčok. Vo všeobecnosti si opatrovaním detí príjem zabezpečujú najmä mladé ženy, ktoré sú ochotné opatrovať priemerne 2 až 3 deti.

Ktoré pozície sa Vám vybavia, keď sa zamyslíte nad úlohou matky? Najčastejšie ľudia uvádzajú, že matky musia byť učiteľkami, psychologičkami alebo animátorkami voľného času. Čítať viac.

Napísal Tím Profesia
#Brigády #Trh práce